LOSR Incasso Ergernissen Top 10

1. Verborgen en dubbele incassokosten. De schuldeiser heeft zelf al incassokosten berekend. Deze zijn opgenomen in de hoofdsom en het (bij de NVI aangesloten) incassobureau berekent hierover opnieuw incassokosten.
2. Standaard € 25 extra aan incassokosten berekenen dan de rechter zal toewijzen.
3. Ondanks het LOSR rapport ‘Incassokosten, een bron van ergernis!’ en het wetsvoorstel incassokosten, dat naar aanleiding hiervan aanhangig is gemaakt, niet bereid c.q. in staat zijn om met zelfregulering vooruit te lopen op het wetsvoorstel.
4. Niet reageren op brieven van debiteuren of intermediairs, maar aanmaningen blijven sturen.
5. Het persoonlijk telefonisch in contact treden met de debiteur kan een effectief instrument zijn om tot een oplossing te komen. Wanneer dit omslaat in het herhaaldelijk bellen gaat er een behoorlijke intimiderende werking vanuit.
6. Wanneer het incassobureau van dezelfde schuldeiser op dezelfde debiteur meerdere vorderingen incasseert, is er veelal geen bereidheid de dossiers samen te voegen om zo extra kosten te voorkomen en het treffen van betalingsregelingen te vergemakkelijken.
7. Bepaalde incassobureaus treden zelf op als schuldeiser omdat ze vorderingen van schuldeisers opkopen (cessie). Veelal beschikken ze niet over de onderliggende stukken waardoor op inhoudelijke vragen niet gereageerd kan worden.
8. Soms worden al lang verjaarde vorderingen geïncasseerd (komt vooral voor bij gecedeerde vorderingen). Voor de debiteur is het dan niet meer of moeilijk na te gaan of de vordering al is betaald. Het blijven sturen van aanmaningen levert een druk om te betalen op, ondanks dat vanwege tijdsverloop niet meer is na te gaan of de vordering terecht is.
9. Incassobureaus, maar ook de brancheorganisatie NVI, wijzen in informatiemateriaal, w.o. de website onvoldoende op de mogelijkheid om klachten in te dienen.
10. De wijze van klachtafhandeling en de resultaten zijn niet transparant (publicatie van uitspraken).