Nieuws-overzicht

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden januari t/m maart 2021.

Bron: André Moerman 
11/04/2021 09:47 uur - Lees verder...
 

Sinds 1 april 2021 is het voor de deurwaarder veel makkelijker geworden om beslag op voertuigen te leggen. Beslag leggen kan nu via het kentekenregister. Voorheen moest de deurwaarder het voertuig waarnemen om hierop beslag te kunnen leggen. Door dit gemak is de verwachting dat vaker gebruik gemaakt zal worden van dit instrument. Maar let wel, het beslag mag niet wanneer voorzienbaar is dat de kosten hoger zijn dan de opbrengst.

Bron: André Moerman 
05/04/2021 10:08 uur - Lees verder...
 

Bij meer dan 200 gemeenten blijkt het vakantiegeld van de bijstandsuitkering niet in de polisadministratie te staan, waardoor de beslagvrije voet te laag wordt vastgesteld. Er zijn diverse signalen dat dit ook bij andere inkomsten voor komt. Moet deze te laag vastgestelde beslagvrije voet met terugwerkende kracht aangepast worden? Wanneer de deurwaarder via de verklaring derdenbeslag wel over de volledige gegevens beschikte, of wanneer overduidelijk is dat de beslagvrije voet te laag was vastgesteld, is dat het geval.

Bron: André Moerman 
28/03/2021 10:45 uur - Lees verder...
 

Per 1 januari 2021, na invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet, komt het veelvuldig voor dat de deurwaarder een te lage beslagvrije voet berekent bij mensen met een bijstandsuitkering. De polisadministratie waarmee de beslagvrije voet wordt berekend blijkt bij ruim 200 gemeenten verkeerde informatie te bevatten omdat de reservering vakantiegeld ontbreekt. Er zijn ook andere oorzaken waardoor de beslagvrije voet te laag wordt vastgesteld. Eén ding is echter zeker: de gemeenten beschikken zelf wel over de juiste informatie. Uiteindelijk is niet de polisadministratie, maar het werkelijk inkomen bepalend. Formeel moet de gemeente de deurwaarder volgen in de beslagvrije voet die wordt opgegeven, maar doe dat niet. Draag nooit meer af dan 5% van de toepasselijke bijstandsnorm!

Bron: André Moerman 
20/03/2021 10:27 uur - Lees verder...
 

Burgers kunnen nog steeds onder het bestaansminimum terechtkomen doordat de Belastingdienst Toeslagen bij de verrekening van toeslagen de beslagvrije voet niet uit eigen beweging toepast. De sociaal raadslieden hebben hierover een brief gestuurd naar staatssecretaris Van Huffelen van Financiën - Toeslagen en Douane, waarin ze dringend vragen om er alsnog voor te zorgen dat de belastingdienst zich aan de wet houdt. Pieter Omtzigt (CDA), Jasper van Dijk (SP) en Helma Lodders (VVD) hebben Kamervragen ingediend.

Bron: LOSR / Sociaal Werk Nederland 
09/03/2021 08:49 uur - Lees verder...
 

Menigeen denkt bij de belastingdienst als eerst aan belasting betalen. Het is goed om te realiseren dat de belastingdienst voor velen ook een bron van inkomen is. Ondanks dat er niet zo veel aftrekposten meer zijn, kan de belastingaangifte toch nog veel geld opleveren. Op SchuldInfo aandacht voor bijzondere situaties om voor een belastingteruggaaf in aanmerking te komen.

Bron: André Moerman 
07/03/2021 15:45 uur - Lees verder...
 

Per 1 januari 2021 is in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening geregeld dat ook bij een mondeling verzoek om hulp bij schulden een beschikking met plan van aan pak moet worden afgegeven. In het plan van aanpak moet ten minste de beslagvrije voet gehanteerd worden. Dit heeft niet alleen consequenties voor de aflossingscapaciteit voor een schuldregeling, maar voor alle hulp die door schuldhulpverlening wordt geboden, zoals hulp bij een betalingsregeling. Maar hoe ver gaat dit? Wanneer een klant meer kan en wil aflossen, mag schuldhulpverlening daar dan niet bij helpen? Moet het traject dan worden beëindigd? En hoe verhoudt een 'plan van aanpak' zich met 'mijn plan'?

Bron: André Moerman 
27/02/2021 13:01 uur - Lees verder...
 

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden oktober t/m december 2020.

Bron: André Moerman 
20/02/2021 17:01 uur - Lees verder...
 

Wanneer beslag op het inkomen is gelegd, is er doorgaans geen ruimte om de kosten van een bewindvoerder of de eigen bijdrage van een advocaat te betalen. Dit hoeft geen probleem te zijn, want voor deze noodzakelijke kosten moet de gemeente bijzondere bijstand verstrekken. Er zijn echter gemeenten die denken dat bij de vaststelling van de draagkracht uitgegaan moet worden van het inkomen zonder beslagafdracht, want anders zou er indirect betaald worden aan de schulden. Een onduidelijke uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uit 2017 heeft deze gedachte verder aangewakkerd. De CRvB heeft echter op 19 januari 2021, op niet mis te verstane wijze, een eerdere uitspraak uit 2006 bevestigd. Bij de draagkrachtberekening mag de gemeente het deel van het inkomen waar beslag op ligt niet meenemen, omdat je over dat deel redelijkerwijze niet kunt beschikken.

Bron: André Moerman 
02/02/2021 08:02 uur - Lees verder...
 

Wanneer de deurwaarder beslag op een bijstandsuitkering heeft gelegd zal de gemeente maandelijks 5% of één keer per jaar het vakantiegeld aan de deurwaarder afdragen. De hoogte van de afdracht is hetzelfde. Toch maakt het voor de debiteur en de schuldeiser wel een groot verschil. De deurwaarder brengt namelijk maandelijks kosten in rekening voor de inning en verdeling van het geld. Voor de gemeente is er maar een keuze: de minst bezwaarlijke weg.

Bron: André Moerman 
17/01/2021 10:20 uur - Lees verder...
 

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) hebben de vraag of de zorgbonus onder het beslag valt via een proefprocedure (deurwaardersrenvooi) voorgelegd aan de rechter. De rechter heeft beslist: De zorgbonus valt niet onder een lopend beslag. Mocht de schuldeiser het wel willen hebben, dan zal hij er apart beslag op moeten laten leggen.

Bron: André Moerman 
13/01/2021 09:11 uur - Lees verder...
 

Niemand ziet graag een deurwaarder op zijn stoep verschijnen om nog even € 360 af te rekenen. Maar als je ook nog eens het geld niet hebt, is het natuurlijk extra vervelend. Zo ook voor een bijstandsgerechtigde uit Haarlem. Een vriend wilde hem het bedrag wel lenen. En met het geleend geld betaalde de man de deurwaarder. Daarmee leken zijn problemen even opgelost, maar eigenlijk waren ze alleen maar erger geworden. Toen de gemeente namelijk erachter kwam dat hij € 360 van die vriend had ontvangen, werd dit geld als inkomen op zijn bijstandsuitkering gekort. Daar bovenop kreeg hij ook nog een boete, omdat hij de gemeente niet zelf had ingelicht over de ontvangen lening.

Bron: mr. Hans Nacinovic (De Legibus) 
04/01/2021 10:32 uur - Lees verder...
 

De belastingdienst heeft bekend gemaakt dat ze voor de invordering van belastingen en toeslagen geen beslag zal leggen op de zorgbonus. Mocht de zorgbonus al door de werkgever zijn afgedragen aan de belastingdienst dan zal ze deze alsnog aan de zorgprofessional uitbetalen.

Bron: André Moerman 
01/01/2021 09:46 uur - Lees verder...
 

Met een bijstandsuitkering is het moeilijk rondkomen. Dat is des te meer het geval wanneer je veel huur moet betalen of in een slecht geïsoleerde woning woont. Menigeen maakt dan ook gebruik van de voedselbank of krijgt wel eens een tas met boodschappen van een familielid. Niet zonder risico, zo blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. Gemeente Wijdemeren vordert ruim € 7000 aan uitkering terug, omdat de uitkeringsgerechtigde gedurende drie jaar vanwege hoge vaste lasten wekelijks boodschappen van haar moeder ontving. De gemeente krijgt van de rechtbank gelijk. Maar staat dit nog wel in verhouding?

Bron: André Moerman 
27/12/2020 19:23 uur - Lees verder...
 

Na een lang implementatieproces is het eindelijk zo ver. Vanaf 1 januari 2021 wordt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet van kracht. De beslagvrije voet als absolute ondergrens zal beter worden geborgd. Bovendien gaat er een beslagvrij bedrag voor bankbeslag gelden. Het ontstaan van nieuwe schulden door de wijze van invordering van schulden wordt hiermee aan banden gelegd.

Bron: André Moerman 
22/12/2020 20:06 uur - Lees verder...
 

Meer nieuws: