Nieuws-overzicht

Wanneer de deurwaarder beslag op een bijstandsuitkering heeft gelegd zal de gemeente maandelijks 5% of één keer per jaar het vakantiegeld aan de deurwaarder afdragen. De hoogte van de afdracht is hetzelfde. Toch maakt het voor de debiteur en de schuldeiser wel een groot verschil. De deurwaarder brengt namelijk maandelijks kosten in rekening voor de inning en verdeling van het geld. Voor de gemeente is er maar een keuze: de minst bezwaarlijke weg.

Bron: André Moerman 
17/01/2021 10:20 uur - Lees verder...
 

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) hebben de vraag of de zorgbonus onder het beslag valt via een proefprocedure (deurwaardersrenvooi) voorgelegd aan de rechter. De rechter heeft beslist: De zorgbonus valt niet onder een lopend beslag. Mocht de schuldeiser het wel willen hebben, dan zal hij er apart beslag op moeten laten leggen.

Bron: André Moerman 
13/01/2021 09:11 uur - Lees verder...
 

Niemand ziet graag een deurwaarder op zijn stoep verschijnen om nog even € 360 af te rekenen. Maar als je ook nog eens het geld niet hebt, is het natuurlijk extra vervelend. Zo ook voor een bijstandsgerechtigde uit Haarlem. Een vriend wilde hem het bedrag wel lenen. En met het geleend geld betaalde de man de deurwaarder. Daarmee leken zijn problemen even opgelost, maar eigenlijk waren ze alleen maar erger geworden. Toen de gemeente namelijk erachter kwam dat hij € 360 van die vriend had ontvangen, werd dit geld als inkomen op zijn bijstandsuitkering gekort. Daar bovenop kreeg hij ook nog een boete, omdat hij de gemeente niet zelf had ingelicht over de ontvangen lening.

Bron: mr. Hans Nacinovic (De Legibus) 
04/01/2021 10:32 uur - Lees verder...
 

De belastingdienst heeft bekend gemaakt dat ze voor de invordering van belastingen en toeslagen geen beslag zal leggen op de zorgbonus. Mocht de zorgbonus al door de werkgever zijn afgedragen aan de belastingdienst dan zal ze deze alsnog aan de zorgprofessional uitbetalen.

Bron: André Moerman 
01/01/2021 09:46 uur - Lees verder...
 

Met een bijstandsuitkering is het moeilijk rondkomen. Dat is des te meer het geval wanneer je veel huur moet betalen of in een slecht geïsoleerde woning woont. Menigeen maakt dan ook gebruik van de voedselbank of krijgt wel eens een tas met boodschappen van een familielid. Niet zonder risico, zo blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. Gemeente Wijdemeren vordert ruim € 7000 aan uitkering terug, omdat de uitkeringsgerechtigde gedurende drie jaar vanwege hoge vaste lasten wekelijks boodschappen van haar moeder ontving. De gemeente krijgt van de rechtbank gelijk. Maar staat dit nog wel in verhouding?

Bron: André Moerman 
27/12/2020 19:23 uur - Lees verder...
 

Na een lang implementatieproces is het eindelijk zo ver. Vanaf 1 januari 2021 wordt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet van kracht. De beslagvrije voet als absolute ondergrens zal beter worden geborgd. Bovendien gaat er een beslagvrij bedrag voor bankbeslag gelden. Het ontstaan van nieuwe schulden door de wijze van invordering van schulden wordt hiermee aan banden gelegd.

Bron: André Moerman 
22/12/2020 20:06 uur - Lees verder...
 

Per 1 januari 2021 zijn gemeenten verplicht om iedere vorm van schuldhulpverlening te melden bij BKR. Dit is geregeld in het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening. Zeer onwenselijk omdat de drempels om schuldhulpverlening aan te vragen worden verhoogd. Wie wil als wanbetaler geregistreerd worden? Maar het goede nieuws is: de verplichting is in strijd met de wet!

Bron: André Moerman 
25/11/2020 11:25 uur - Lees verder...
 

Stelt u zich voor. Er wordt aangebeld. Een medewerker van de gemeente biedt aan om u te helpen. De gemeente heeft namelijk bericht gekregen dat u een beginnende huurschuld heeft. U schrikt, want het is eigenlijk iets waar u zich voor schaamt. U raakt in gesprek en uiteindelijk ziet u het toch wel zitten om hulp te krijgen. De medewerker legt uit dat u een officiële brief van de gemeente krijgt waarin staat dat u voor schuldhulpverlening in aanmerking komt. Verder legt de medewerker uit dat u bij de BKR geregistreerd wordt en dat deze melding vijf jaar blijft staan. Wat zou u doen?

Bron: André Moerman 
19/11/2020 18:54 uur - Lees verder...
 

Er is grote ophef over het plan van minister Dekker (Rechtsbescherming) om de tarieven van gerechtsdeurwaarders fors te verhogen midden in de coronacrisis. Dekker laat na om het stelsel te hervormen waardoor de perverse prikkel om zoveel mogelijk geld te verdienen over de rug van schuldenaren alleen maar groter wordt. De Landelijke Organisatie van Sociaal Raadslieden (LOSR) en de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) luiden hierover de noodklok. Zij wijzen erop dat een hausse aan schuldvragen wordt verwacht en mensen door de stijgende tarieven extra diep in de problemen terecht kunnen komen.

Bron: BNN VARA 
15/11/2020 11:12 uur - Lees verder...
 

Medewerkers in de zorg die vanwege corona een uitzonderlijke prestatie hebben verricht kunnen via hun werkgever in aanmerking komen voor een zorgbonus van 1000 euro netto. Werkgevers worstelen met de vraag of deze zorgbonus onder een eventueel loonbeslag valt. Moet de werkgever de zorgbonus afdragen aan de deurwaarder wanneer er beslag op loon is gelegd? Het antwoord is nee, met een kleine uitzondering.

Bron: André Moerman 
07/11/2020 12:41 uur - Lees verder...
 

In zijn laatste rapport stelde de Ombudsman vragen bij de overgang tussen minnelijke schuldhulpverlening en Wsnp. Voor hulpvragers is schuldhulp een hindernisbaan zonder finish, stelde ombudsman Reinier van Zutphen. De NVVK organiseerde daarom een bijeenkomst over dit onderwerp. Insolventierechter en Recofa-bestuurslid Mark Bosch (rechtbank Overijssel) sprak aan het begin van zijn inbreng tijdens de bijeenkomst zijn waardering uit voor het initiatief. “Heel goed dat we de verbinding zoeken met elkaar, zo kunnen we van elkaar leren”, merkte Bosch op. Hem vallen twee zaken op als hij kijkt naar de minnelijke schuldhulpverlening: hulpverleners selecteren streng en de trajecten duren lang.

Bron: NVVK 
01/11/2020 10:55 uur - Lees verder...
 

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden juli t/m september 2020.

Bron: André Moerman 
24/10/2020 10:56 uur - Lees verder...
 

Bij een schuldregeling wordt aan schuldeisers een voorstel gedaan om na 36 maanden aflossen volgens de beschikbare betalingscapaciteit het restant kwijt te schelden. In bepaalde situaties is het wenselijk dat de aflossingsperiode wat langer duurt. Bijvoorbeeld omdat eerst een studie moet worden afgerond of omdat betrokkene graag alles wil terugbetalen (de zogenaamde 100%-regeling). De belastingdienst weet echter van geen wijken. De rechter moet er aan te pas komen om de belastingdienst via een dwangakkoord te dwingen in te stemmen.

Bron: André Moerman 
12/10/2020 18:30 uur - Lees verder...
 

Dreigen met beslag op inboedel of daadwerkelijk beslag leggen om naast loonbeslag een betalingsregeling af te dwingen? Vanaf 1 oktober 2020 zal dit veel minder vaak voor gaan komen. De mogelijkheden om beslag op inboedel te leggen zijn namelijk ingrijpend beperkt. Op niet bovenmatige inboedel mag de deurwaarder geen beslag meer leggen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een fiets of een computer. Bovendien mag de deurwaarder geen beslag leggen wanneer voorzienbaar is dat de kosten hoger zijn dan de verwachte opbrengst. Naast deze beslagbeperkingen wordt online-verkoop mogelijk gemaakt en zal het op termijn makkelijker worden om beslag op een auto of brommer te leggen.

Bron: André Moerman 
03/10/2020 11:00 uur - Lees verder...
 

Het Amsterdamse Incassobureau Juristu handelde in strijd met de wet. Dat oordeelt de kantonrechter. Bij herhaling heeft zij haar opdrachtgever nodeloos op kosten gejaagd en hem foutief en misleidend geïnformeerd. De rechter bepaalt dat het incassobureau de volledige proceskosten ad. € 3.344,38 moet betalen omdat er onrechtmatig is gehandeld.

Bron: de Rechtspraak 
10/09/2020 16:55 uur - Lees verder...
 

Meer nieuws: