Beslagvrije voet buiten Nederland wonende, Europees recht

Bron: Hof Amsterdam

24/05/2010 19:31 uur

Er gelden speciale regels voor de beslagvrije voet wanneer  de debiteur zelf niet in Nederland woont of vast verblijft, maar wel inkomen uit Nederland ontvangt. Er geldt dan in beginsel geen beslagvrije voet. Dus wanneer men bijvoorbeeld in Spanje woont en vanuit Nederland een AOW-uitkering ontvangt, dan zal wanneer er beslag op deze uitkering wordt gelegd, de gehele uitkering naar de beslaglegger gaan. Slechts indien de debiteur aantoont over onvoldoende middelen van bestaan te beschikken zal de kantonrechter op verzoek alsnog een beslagvrije voet vaststellen. De bewijslast van de inkomenspositie ligt dan bij betrokkene.

Het gerechtshof Amsterdam moest in hoger beroep de vraag beoordelen of dit onderscheid tussen in en buiten Nederland wonende vanwege het recht op vrij verkeer in strijd is met Europees recht.  Het hof oordeelt van niet:

“ Op de voet van artikel 475e Rv komt immers ook de schuldenaar die niet in Nederland woont of vast verblijft in aanmerking voor (de vaststelling van) een beslagvrije voet, waarmee deze regeling in beginsel niet ongunstiger is dan die welke voor de zuiver interne situatie geldt (te weten artikel 475c Rv). De enkele omstandigheid dat deze schuldenaar, anders dan de in Nederland woonachtige schuldenaar, eerst dient aan te tonen dat hij buiten deze vorderingen onvoldoende middelen van bestaan heeft, maakt dit niet anders. Evenmin maakt artikel 475e Rv de uitoefening van de door het gemeenschapsrecht verleende rechten in de praktijk onmogelijk of uiterst moeilijk: het staat de schuldenaar immers vrij (zoals hij inmiddels ook heeft gedaan) hiertoe een verzoekschrift bij de kantonrechter in te dienen en een en ander aan te tonen.”

Meer informatie:
- Hof Amsterdam 16 februari 2010, LJN:BM3872
- Parlementaire geschiedenis: beslagvrije voet verblijf buitenland
- Achtergrondinfo beslagvrije voet verblijf buitenland


Reageren?« Nieuwsoverzicht