Onder bestaansminimum gezet door het UWV

Bron: Nationale ombudsman

07/01/2018 16:25 uur

De belastingdienst heeft beslag gelegd op een WIA uitkering en de beslagvrije voet berekend op basis van de gegevens die ze hebben ontvangen. Vervolgens heeft de deurwaarder ook beslag op de uitkering gelegd. De deurwaarder geeft een lage beslagvrije voet aan het UWV door omdat hij geen informatie van de debiteur heeft ontvangen. Het UWV hanteert als beleid dat ze uitgaat van de laagste beslagvrije voet. De extra beslagafdracht maakt het UWV over aan de belastingdienst, met als gevolg dat de debiteur ver onder het bestaansminimum komt. De Nationale ombudsman oordeelt als volgt.

Wat is er aan de hand?
Bij mensen met schulden mag de overheid beslag leggen op het inkomen. In de wet is geregeld dat de schuldenaar dan wel beschikking moet blijven houden over het deel van zijn inkomen dat hij minimaal nodig heeft voor levensonderhoud. Op deze zogenoemde beslagvrije voet mag geen beslag worden gelegd. De beslagvrije voet is geen vast bedrag: beslagleggers berekenen dit aan de hand van de persoonlijke situatie van de schuldenaar.

In de zaak van het vandaag verschenen rapport legden eerst de Belastingdienst en later ook andere schuldeisers beslag op een uitkering. Elke instantie berekende daarbij een andere beslagvrije voet en de bedragen liepen ruim 600 euro uiteen. Het beleid van het UWV is dan om uit te gaan van de laagste beslagvrije voet en het deel daarboven aan de beslagleggers te betalen.

Omdat de Belastingdienst de eerste beslaglegger was, ging al het ingehouden geld naar deze instantie. Dat gold dus ook voor het deel boven de door de Belastingdienst berekende beslagvrije voet. De Belastingdienst ontving daardoor meer dan de dienst volgens de eigen berekening zou moeten ontvangen. Bovendien leefde de uitkeringsgerechtigde hierdoor lange tijd onder het bestaansminimum. Toch was de Belastingdienst niet bereid om het te veel ontvangen geld terug te betalen. Daarop heeft de uitkeringsgerechtigde de Nationale ombudsman ingeschakeld.


Wat vindt de Nationale ombudsman?
Mensen komen in financiële nood als de beslagvrije voet niet wordt gerespecteerd. Al langer vindt de ombudsman daarom dat overheidsinstanties er alles aan moeten doen om burgers een inkomen ter hoogte van de beslagvrije voet te garanderen. Door dit na te laten hebben zowel het UWV als de Belastingdienst gehandeld in strijd met het vereiste van goede samenwerking.

Daarnaast doet de Nationale ombudsman de Belastingdienst de aanbeveling om een schuldenaar het bedrag dat onder de beslagvrije voet ligt terug te betalen als de dienst meer geld uit een beslaglegging krijgt dan op basis van de beslagvrije voet had gemoeten.

Tot slot signaleert de ombudsman dat het beleid van het UWV om uit te gaan van de laagste beslagvrije voet tot ongewenste situaties leidt. Daarom wil de Nationale ombudsman hierover met het UWV in gesprek.


Meer informatie
- Rapport Nationale ombudsman: Overheidsinstanties moeten bij beslaglegging bestaansminimum garanderen


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn


« Nieuwsoverzicht