Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet eindelijk naar Tweede Kamer

Bron: LOSR / Sociaal Werk Nederland

13/12/2016 12:53 uur

Het Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet is eindelijk naar de Tweede Kamer gestuurd. De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR), aangesloten bij Sociaal Werk Nederland, pleit al jaren voor vereenvoudiging van de beslagvrije voet. Dat wettelijk bepaalde bedrag is er zodat mensen met schulden nog wel kunnen eten en wonen. Om dat wettelijke bestaansminimum van mensen met schulden te beschermen moet de overheid ook voorkomen dat beslag op inboedel en bankrekening plaatsvindt.
Het Wetsvoorstel zoals dat nu in de Kamer besproken wordt maakt dat de beslagvrije voet vaker goed berekend zal worden, waardoor mensen met schulden niet helemaal vogelvrij en zonder geld komen te zitten.

Nu wordt  in driekwart van de gevallen de beslagvrije voet te laag vastgesteld waardoor mensen gemiddeld zo’n € 200 per maand onder het bestaansminimum terecht komen. De nieuwe beslagvrije voet zal dit tegengaan.
Eén deurwaarder wordt verantwoordelijk voor afstemming van de inning en verdeling. Door deze concentratie van beslaglegging kan een betere afstemming plaatsvinden.

De vereenvoudiging van de beslagvrije voet gaat echter pas echt werken wanneer alle schuldeisers van elkaar weten dat ze aan het invorderen zijn. Om dit mogelijk te maken moet de overheid als grootste schuldeiser van Nederland, aangesloten worden op het beslagregister.


Druk op alternatieve executiemaatregelen: bescherm de schuldenaar!
Schuldeisers zullen hierdoor minder snel hun geld geïnd krijgen en manieren zoeken om dat te compenseren. De druk op alternatieve vormen van executie zoals bankbeslag en beslag op inboedel zal toenemen. Het is van groot belang dat mensen met schulden op korte termijn ook hier beter beschermd wordt.


Betere bescherming bij beslag op inboedel
Op dit  moment kan de deurwaarder op bijna de gehele inboedel beslag leggen. Er mag alleen geen beslag gelegd worden op:
•    bed en beddengoed van het gezin;
•    de kleding die ze aan hebben;
•    eten en drinken voor het gezin (behoefte voor een maand);
•    gereedschappen van ambachtslieden en werklieden, voor hun eigen bedrijf.
Op de koelkast mag dus beslag gelegd worden, maar op de inhoud niet. Deze zeer ouderwetse beslagverboden dateren van 1838 en dienen nodig gemoderniseerd te worden. De normale benodigde huisraad moet vrijgesteld worden van beslag.


Betere bescherming bij bankbeslag
Zodra het loon of de uitkering op de bankrekening word gestort bestaat het risico dat hier beslag op wordt gelegd. Het gehele banksaldo valt dan onder het beslag, waardoor mensen fors in de problemen komen. Een robuuste beslagvrije voet wordt hiermee onderuit gehaald. Het is bij loonbeslag noodzakelijk dat er ook een beslagvrije bankrekening komt waar de ‘beslagvrije voet’ op gestort kan worden.
26 verbetervoorstellen
De LOSR heeft eerder via internetconsultatie op een concept wetsvoorstel gereageerd en is tot in detail met 26 verbetervoorstellen gekomen. Het wetsvoorstel dat nu naar de Tweede Kamer is gestuurd gaan we nog bestuderen om te bekijken wat hiervan terecht is gekomen. We komen nog met een nadere reactie.


In de media
- Ik moest lenen om te leven, zo diep zat ik in de schulden (NOS)


Meer informatie
- wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet
- memorie van toelichting
- LOSR-reactie op het eerder verschenen concept wetsvoorstel
Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn


« Nieuwsoverzicht