Beslagvrije voet gered!

Bron: LOSR / MOgroep

10/06/2015 20:00 uur

Staatssecretaris Klijnsma heeft geluisterd naar het dringende advies van de LOSR/MOgroep en ziet af van de wetswijziging beslagvrije voet die voor 1 juli 2015 op stapel stond. De huidige regelingen rond deze zgn. beslagvrije voet zijn al zo ingewikkeld, dat jaarlijks tientallen miljoenen te veel wordt ingehouden op het inkomen van mensen met schulden. Invoering van de wetswijziging zou de beslagvrije voet compleet onwerkbaar maken. Dat gaat nu niet door en is goed nieuws voor mensen met problematische schulden, zo stellen de sociaal raadslieden, verenigd in de MOgroep/LOSR.Een drama voor bestaansminimum voorkomen
De wetswijziging beslagvrije voet die per 1 juli ingevoerd zou worden is het gevolg van de invoering van de kostendelersnorm, met verstrekkende gevolgen voor het bestaansminimum. De hoogte van de beslagvrije voet zou daarmee afhankelijk worden van het aantal personen dat op het adres woont en de leeftijden; of ze al dan niet studerend zijn; of ze al dan niet onderhuurder of kostganger zijn.
Door de nieuwe regels vanuit de kostendelersnorm, zou het berekenen van de beslagvrije voet nog complexer en veelomvattender worden dan het al is. Nog vaker zou de juiste informatie ontbreken om de beslagvrije voet correct te berekenen. Er zou nog vaker, dan nu het geval is te weinig overblijven om te overleven. Sociaal raadslieden helpen mensen met schulden, en zien dit dagelijks al in hun praktijk.


Te lage beslagvrije voet
André Moerman, Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (MOgroep/LOSR): “Correcte vaststelling van de beslagvrije voet is nu al een groot probleem. Alleen al bij loonbeslag wordt in drie kwart van de gevallen de beslagvrije voet te laag vastgesteld. Op jaarbasis worden zo'n 400.000 à 500.000 loonbeslagen gelegd.
De problematiek speelt ook bij de invordering van toeslagen. Over 2011 zijn 2,7 miljoen toeslagen geheel of gedeeltelijk teruggevorderd. In totaal gaat bij dit verrekenen om 1,67 miljard. Bij een groot deel hiervan vindt verrekening onder beslagvrije voet plaats.”Oproep krijgt gehoor
De LOSR/MOgroep riep de Tweede Kamer op om in te grijpen en te voorkomen dat het bestaansminimum voor mensen met schulden dor de voorgestelde wetswijziging nog verder wordt aangetast. In het rapport ‘Beter ten hele gekeerd’, hebben de sociaal raadslieden voorgesteld om de wetswijziging niet door te voeren. Een oproep die aanvankelijk niet, maar nu dan toch wel gehoor heeft gekregen.


Noodzaak tot verdere vereenvoudiging
Dat een verslechtering van de beslagvrije voet is voorkomen is grote winst. Maar daar blijft het gelukkig niet bij. Het Kabinet heeft aangekondigd de beslagvrije voet verder te vereenvoudigen. Dit als reactie op het rapport ‘Paritas Passé’ van de MOgroep/LOSR en de Hogeschool Utrecht in opdracht van de deurwaarders (KBvG).
Dit ingewikkelde wetgevingstraject zal nog een aantal jaar vergen, maar het belang van de beslagvrije voet is hiermee erkend. De LOSR/MOgroep zal graag een bijdrage leveren aan de gedachtevorming over de wijze waarop de beslagvrije voet vereenvoudigd kan worden.


Beslagvrije voet: wat en waarom?
Ook mensen met schulden hebben recht op een minimaal inkomen om te kunnen eten, drinken en wonen. Dat is wettelijk geregeld als de ‘beslagvrije voet’. Schuldeisers, deurwaarders moeten ervoor zorgen dat mensen met schulden bij tijdens het aflossen dit minimale bedrag overhouden voor eerste levensbehoeften. Mensen met schulden hebben meestal meerdere schuldeisers. Het is een hele puzzel om als schuldeisers goed af te stemmen, zodat de beslagvrije voet overblijft. Dat gaat vaak mis waardoor mensen met schulden ten onrechte onder het wettelijk bestaansminimum belanden, met nog meer schulden en schuldeisers tot gevolg. Dat leidt in bepaalde gevallen zelfs tot huisuitzetting.

De LOSR is aangesloten bij de MOgroep, brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening/Sociaal werk.Meer informatie
- Kamerbrief uitkomsten specifieke uitvoeringstoets kostendelersnorm in de beslagvrije voet
- Beter ten hele gekeerd. Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet.
- Tweede Kamer, voorkom meer armoede en red de beslagvrije voet!
- Beslagvrije voet in 2015 ingrijpend verslechterd
Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn


« Nieuwsoverzicht