Sociaal raadslieden willen betere bescherming boedelbeslag

Bron: LOSR / MOgroep

03/03/2015 19:42 uur

De Landelijk Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/MOgroep) heeft gebruik gemaakt van de internetconsultatie concept wetsvoorstel tot modernisering beslagverbod roerende zaken. Er moet een einde komen aan beslag op inboedel als oneigenlijk drukmiddel.


Inboedelbeslag als drukmiddel tot teveel afbetalen
Sociaal raadslieden zien in de praktijk dat inboedelbeslag als oneigenlijk drukmiddel wordt misbruikt om schulden extra af te betalen. De niet-bovenmatige inboedel behoort voor iedereen beslagvrij te zijn. Dat zou voor elke burger moeten gelden.

De LOSR is van mening dat het conceptwetsvoorstel nu ten onrechte de burger die (voorlopig) niet in aanmerking komt voor schuldhulpverlening veel minder bescherming biedt, dan de burger die toegelaten wordt tot de schuldhulpverlening. Het conceptwetsvoorstel gaat er ten onrechte vanuit dat de burger die niet of voorlopig niet voor schuldhulpverlening in aanmerking komt kwaadwillend is.

Deze uitgangspositie dupeert kwetsbare, pechhebbende, gewone mensen. Dat veroorzaakt onnodige stress, maatschappelijke schade en kosten.

Beslaglegging als oneigenlijk drukmiddel: schuldenaar vogelvrij

Op dit moment kan op vrijwel de hele inboedel beslag worden gelegd. De beslagverboden zijn zwaar verouderd en dateren van 1838. De deurwaarder mag vrijwel overal beslag op leggen behalve:
• bed en beddengoed van het gezin;
• kleding die het gezin aan heeft;
• voorraad eten en drinken voor maximaal één maand;
• gereedschappen voor ambachtslieden.

We zien als sociaal raadslieden dagelijks in de praktijk dat wanneer beslag op inkomen onvoldoende oplevert, er beslag op inboedel wordt gelegd. Niet zozeer met de bedoeling om de inboedel te   verkopen – de kosten van verkoop zijn doorgaans hoger dan de opbrengst – maar om extra druk uit te oefenen.

Onder druk worden zo betalingsregelingen afgedwongen terwijl er via loonbeslag al maximaal wordt afgelost. In feite wordt hiermee de bescherming die uitgaat van de beslagvrije voet genegeerd. Dit middel blijkt vaak effectief. Onder druk treft de debiteur dan helaas een aanvullende betalingsregeling met als gevolg dat hij een deel van de vaste lasten niet meer kan betalen. Er ontstaan nieuwe schulden met alle gevolgen van dien.

Modernisering hard nodig
Juist vanwege deze praktijk van beslag als oneigenlijk drukmiddel is modernisering van de beslagverboden hard nodig. De LOSR/MOgroep heeft hier al meerdere keren voor gepleit. In 2008 in het rapport Mensen met schulden in de knel! en in 2012 in het rapport Paritas Passé.

Meer informatie
- Reactie LOSR internetconsultatie modernisering beslagverbod roerende zaken
- Achtergrondinfo beslag op inboedel
Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn


« Nieuwsoverzicht