Wetsvoorstellen ramp voor beslagvrije voet

Bron: LOSR / MOgroep

09/05/2014 18:43 uur

De LOSR/MOgroep roept de Eerste Kamer op om de wetsvoorstellen Maatregelen WWB en Hervorming kindregelingen tegen te houden of aan te passen. Ze zijn onwerkbaar. Door deze wetsvoorstellen gaat het mes per 1 januari 2015 in het recht op het wettelijk vastgelegde bestaansminimum, de beslagvrije voet. Dat stellen de sociaal raadslieden, verenigd in de LOSR/MOgroep. Zij hebben de wetsvoorstellen kritisch getoetst op de gevolgen voor de beslagvrije voet.


De huidige regelingen rond de beslagvrije voet zijn al zo ingewikkeld dat jaarlijks tientalen miljoenen teveel wordt ingehouden op het inkomen van mensen met schulden. Daardoor belanden mensen met schulden ten onrechte onder het wettelijk bestaansminimum, met nog meer schuilden en schuldeisers tot gevolg.

Saskia Noorman – den Uyl, voorzitter Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden: “In een beschaafd land is ook iemand met schulden niet rechteloos. Daarom hebben we in Nederland wettelijk bepaald dat aan een ieder het absoluut bestaansminimum als inkomen wordt gelaten. Ook bij schulden. Beide wetsvoorstellen liggen inmiddels bij de Eerste Kamer voor besluitvorming. Als de wetten in deze vorm worden aangenomen wordt de beslagvrije voet veel te complex. Het wettelijk bestaansminimum kan door de onuitvoerbare regels volgens de nieuwe wetsvoorstellen niet meer worden gewaarborgd.“

Het wetsvoorstel Maatregelen WWB regelt de invoering van de kostendelersnorm. Dat heeft al verstrekkende gevolgen voor het bestaansminimum. Ook de effecten van dit wetsvoorstel op de beslagvrije voet zijn desastreus. Aan de uitvoerbaarheid is nauwelijks aandacht besteed. De nieuwe regels voor het vaststellen van de beslagvrije voet zijn nog complexer en veelomvattender dan de bestaande, en vereisen nog meer onderzoek en informatie dan de bestaande regels.

Uit jaarcijfers van de sociaal raadslieden uit Arnhem blijkt, met de huidige regels, dat op jaarbasis in 75% van de gevallen een te lage beslagvrije voet wordt vastgesteld. Dat komt door het ontbreken van informatie over de schuldenaar. Het gevolg is dat er maandelijks teveel wordt ingevorderd en mensen te weinig overhouden om van te leven. Landelijk geëxtrapoleerd gaat om tientallen miljoenen aan te veel ingevorderd geld op jaarbasis. Daardoor raken mensen ten onterecht nog meer in de problemen en in een uitzichtloze schuldpositie.

Met invoering van de nieuwe kostendelersnorm zal nog vaker informatie ontbreken om de beslagvrije voet correct te berekenen en zal de beslagvrije voet nog lager worden vastgesteld, dan nu het geval is.

Ook het wetsvoorstel Hervorming kindregelingen heeft gevolgen voor de beslagvrije voet. Dat hogere inkomens geen of een lager kindgebonden budget ontvangen wordt gecorrigeerd in de beslagvrije voet. Het is echter zo geregeld, dat er dubbel geïnd wordt als naast het loonbeslag, de belastingdienst het kindgebonden budget verrekent. Zo komen mensen met schulden ook hierdoor ver onder het bestaansminimum terecht.

Het is de vraag of de wetgever en de Tweede Kamer zich in voldoende mate hebben gerealiseerd wat de gevolgen op de beslagvrije voet zijn bij de invoering van beide wetsvoorstellen. De ver strekkende effecten van deze wetswijzigingen zijn tot nu toe onvoldoende belicht tijdens de wetsbehandeling.

In het rapport ‘Beter ten hele gekeerd’, presenteren de sociaal raadslieden een aantal voorstellen die er voor zorgen dat met de beslagvrije voet wordt aangesloten op beide wetsvoorstellen, opdat bovengenoemde grote nadelige uitvoerings- en inkomenseffecten worden voorkomen.

PvdA-kamerlid Tunahan Kuzu concludeert naar aanleiding van het rapport dat de Tweede Kamer niet goed heeft gekeken naar de uitwerking van de nieuwe wet. Hij vraagt staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) om de bezwaren serieus te nemen. "Het onder het bestaansminimum terechtkomen, dat wensen we als Partij van de Arbeid niemand in Nederland toe."

Staatssecretaris Klijnsma laat weten "graag het gesprek aan te willen te gaan om tot een werkbare oplossing te komen".

Meer informatie
- Beter ten hele gekeerd. Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet
- Te kleine voet (column Binnenlands Bestuur)
- Vaker financiële problemen door nieuwe wet (audio)
- Raadslieden en deurwaarders hekelen bijstandswet
- Wet Werk en Bijstand onder vuur
- Reactie Klijnsma op het rapport "Beter ten hele gekeerd"


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn


« Nieuwsoverzicht