Hoe te handelen bij beslag op toeslag?

Bron: André Moerman

12/01/2014 12:50 uur

Wanneer beslag op een huur- zorg- of kinderopvangtoeslag is gelegd, kan het voorkomen dat het beschikbaar inkomen lager is dan de beslagvrije voet. Dit artikel geeft stap voor stap weer hoe dan te handelen.
1. Pas eerst beslagvrije voet bij beslag op loon of uitkering aan

Als er naast beslag op een toeslag ook beslag op loon, uitkering of de voorlopige teruggaaf belastingen is gelegd, pas dan eerst de beslagvrije voet aan die hiervoor geldt. De beslagvrije voet wordt namelijk verhoogd met de huur en premie ziektekostenverzekering en verminderd met de 'ontvangen' huur- en zorgtoeslag. De rechtbank Den Bosch heeft in een proefprocedure bepaald dat onder 'ontvangen' in dit verband moet worden verstaan 'er feitelijk over kunnen beschikken’. Wanneer de toeslag niet wordt ontvangen omdat er beslag op is gelegd of omdat deze door de belastingdienst wordt verrekend, dan mag deze dus niet in mindering worden gebracht op de beslagvrije voet.

2. Indien nog steeds onder beslagvrije voet, dien verzoek bij deurwaarder in
Wanneer de beslagvrije voet die geldt voor het beslag op loon, uitkering of voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting is aangepast, kan het bij een laag inkomen nog steeds voorkomen dat het beschikbaar inkomen lager is dan de beslagvrije voet. Wanneer er onvoldoende overige middelen van bestaan zijn verzoek dan om toepassing van de beslagvrije voet bij het beslag op de toeslag. Dien dit verzoek in bij de deurwaarder. Zie voorbeeldbrief.

3. Deurwaarder verwijst naar kantonrechter
Mocht de deurwaarder niet bereid zijn om de beslagvrije voet bij het beslag op de toeslag toe te passen, dien dan het verzoek in bij de kantonrechter. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Een advocaat is niet verplicht maar kan wel handig zijn. Voor het griffierecht en de eigen bijdrage rechtsbijstand kan de gemeente bijzondere bijstand verstrekken. Verzoek in deze procedure tevens om een proceskostenveroordeling.

4. Klacht tegen deurwaarder
Wanneer de deurwaarder zonder inhoudelijke argumenten de beslagvrije voet niet wil toepassen, maar ‘gewoon’ naar de kantonrechter verwijst dan worden er in feite onnodig drempels opgeworpen. Er is veel voor te zeggen dat dit tuchtrechtelijk laakbaar is. Een klacht bij de kamer voor gerechtsdeurwaarders is dan te overwegen.
Uit de parlementaire behandeling blijkt immers dat de procedure bij de kantonrechter alleen bedoeld is voor eventuele inhoudelijke geschillen en niet als standaardprocedure om de beslagvrije voet vast te stellen. Zie bijvoorbeeld de volgende passage:
“Van de bepaling zal vermoedelijk een preventieve werking uitgaan. De beoogde uitwerking kan immers eenvoudiger worden bereikt wanneer de beslaglegger en de schuldenaar afspreken dat een deel van zijn inkomen ter grootte van de beslagvrije voet niet onder het beslag zal vallen. Een veelvuldig beroep op de rechter behoeft daarom niet te worden verwacht. Zo nodig kan de rechter met toepassing van artikel 429k een kostenveroordeling van een onredelijke schuldeiser uitspreken.”

Beslag op toeslag vanwege oude schuld
Wanneer een deurwaarder beslag op een toeslag legt vanwege een oude schuld (een vroegere verhuurder, zorgverzekeraar of kinderopvanginstelling) kan dit in strijd zijn met de wet. Volgens art. 45 Awir is beslag op toeslagen slechts mogelijk voor: “een vordering tot nakoming van een betalingsverplichting wegens een geleverde prestatie waarbij de betalingsverplichting ter zake van die prestatie oorzaak is voor de tegemoetkoming”.
Deze formulering roept de vraag op hoe nauw het verband moet zijn tussen de vordering en de toeslag om beslag te kunnen leggen.  Bij oude schulden is te betwisten dat er sprake is van een oorzakelijk verband.
De jurisprudentie is verschillend. Volgens de rechtbank Almelo is beslag op basis van een oude schuld wel en volgens de rechtbank Den Haag niet geoorloofd.
Mocht in een executiegeschil geoordeeld worden dat het beslag niet geldig is gelegd, dan kan het geïnde bedrag worden teruggevorderd.

Meer informatie
- Voorbeeldbrief: Verzoek om beslagvrije voet toe te passen bij beslag op toeslag
- Deurwaarder mag niet standaard naar kantonrechter verwijzen
- Met voeten getreden (rapport Nationale ombudsman)
- Achtergrondinfo beslag op toeslagen
Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn


« Nieuwsoverzicht