SchuldInfo

Juridische info voor hulpverleners

 
 

Inkomen lager dan beslagvrije voet

Bron: André Moerman

18/12/2012 06:07 uur

Wanneer de beslagvrije voet hoger is dan het inkomen kan er maandelijks niets afgedragen worden. Maar hoe zit het in de maand waarin het vakantiegeld wordt uitbetaald? Moet de deurwaarder er dan rekening mee houden dat het inkomen in de voorgaande maanden lager was dan de beslagvrije voet?


Niet uitzonderlijk
In het verleden was het vrij uitzonderlijk dat het inkomen lager kan zijn dan de beslagvrije voet, denk aan een laag inkomen gecombineerd met hoge woonlasten. Sinds de invoering van de wanbetalersregeling zorgverzekering komt het vaker voor. De beslagvrije voet moet immers met de hoge bestuursrechtelijke premie (in 2013 € 160,12 p.p.) worden gecorrigeerd.

Vraag
Wanneer het inkomen lager is dan de beslagvrije voet, moet dan in de maand waarin het vakantiegeld wordt uitbetaald rekening worden gehouden met het ‘niet gebruikte deel’ van de beslagvrije voet?

Rekenvoorbeeld
Een rekenvoorbeeld kan dit vraagstuk verhelderen. Stel een alleenstaande heeft de volgende gegevens:
- inkomen is € 950
- beslagvrije voet € 1000
- vakantiegeld € 900
Het is duidelijk dat uitgaande van deze gegevens er maandelijks niets aan de beslaglegger kan worden afgedragen. Maar wat valt onder het beslag in de maand waarin het vakantiegeld wordt uitbetaald? Moet er dan € 850 (950 + 900 - 1000) worden afgedragen of moet er rekening worden gehouden met alle maanden waarin het inkomen lager was dan de beslagvrije voet? Wanneer de 11 voorgaande maanden het inkomen € 50 lager was dan de beslagvrije voet, zou dit in dit voorbeeld er op neerkomen dat er slechts € 300 mag worden afgedragen. (950 + 900 – 1000 – (11 x 50)).

Kamer voor gerechtsdeurwaarders
De Kamer voor gerechtsdeurwaarders kreeg over een soortgelijke kwestie te oordelen (LJN:YB0854). Volgens de klacht was het inkomen inclusief vakantiegeld lager dan de beslagvrije voet en viel het vakantiegeld in mei daarom niet onder het beslag. Volgens de Kamer viel het vakantiegeld wel onder het beslag. Er moest echter in de maand waarin het vakantiegeld uitbetaald wordt wel rekening worden gehouden met de beslagvrije voet van die maand. Volgens het hierboven vermelde rekenvoorbeeld zou dit betekenen dat niet het hele vakantiegeld ad. € 900 onder het beslag valt, maar € 850.

Parlementaire geschiedenis
Het is de vraag of deze uitspraak van de Kamer voor gerechtsdeurwaarders juist is. Uit de parlementaire behandeling blijkt namelijk dat het wel de bedoeling van de wetgever is geweest om de beslagvrije voet in feite op jaarbasis te berekenen. In de Memorie van Toelichting staat:
 
"Is de (jaarlijkse) premie zo hoog dat de beslagvrije voet boven de periodieke betaling uitstijgt, dan moet de verzekeringspremie voor het overige worden vergoed bij de eerstvolgende periodieke betaling en krijgt de beslaglegger zo lang niets.”

Tegen de uitspraak van de Kamer voor gerechtsdeurwaarders is hoger beroep aangetekend. De uitspraak is in hoger beroep bekrachtigd.

Meer informatie
- Kamer voor gerechtsdeurwaarders 26 juni 2012, LJN:YB0854
- Hof Amsterdam 5 februari 2013, LJN:CA3062
- Kamerstukken II 1982-1983, 17897, nr. 3, p. 18 


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn


« Nieuwsoverzicht