Rechter past beslagvrije voet toe bij zorgtoeslag

Bron: André Moerman

15/07/2010 19:32 uur

Hulpverleners kennen het probleem: deurwaarders die tegelijk beslag leggen op verschillende inkomensbestanddelen, waarbij betrokkene veel te weinig over houdt om rond te komen. Neem de volgende situatie.

Te veel beslag
Bij een debiteur hebben verschillende deurwaarders tegelijk  beslag gelegd  op:
- een ziektewet-uitkering;
- een heffingskorting minst verdienende partner (€ 115), en;
- de zorgtoeslag (€ 129).
Bij het beslag op de ziektewet-uitkering is rekening gehouden met de beslagvrije voet. De zorgtoeslag wordt volledig afgedragen aan de deurwaarder. De heffingskorting wordt nog niet afgedragen aan de deurwaarder omdat de belastingdienst ook een vordering heeft die ze hiermee verrekent.
Duidelijk is dat betrokkene in deze situatie een veel te laag besteedbaar inkomen heeft. Minstens 115 + 129  = € 244 te weinig.

Verzoek bij kantonrechter
Om deze onhoudbare situatie te doorbreken heeft de schuldhulpverlener een verzoek ingediend bij de kantonrechter om de beslagvrije voet toe te passen op de heffingskorting en de zorgtoeslag. Dit verzoek is gebaseerd op art. 475f Rv waarin is geregeld dat de kantonrechter de beslagvrije voet van toepassing kan verklaren. Voorwaarde is dat de debiteur aantoont over onvoldoende middelen van bestaan te beschikken. Deze bepaling is bedoeld voor inkomsten waarvoor niet in de wet is geregeld dat er een beslagvrije voet geldt. Bijvoorbeeld: freelance inkomen.

Beslissing
De kantonrechter komt in deze procedure tot de volgende beslissing. Hij verklaart de beslagvrije voet ook van toepassing op de heffingskorting en de zorgtoeslag. Hij doet dit niet met terugwerkende kracht. Immers volgens art. 475f Rv is de beslagvrije voet pas van toepassing vanaf het moment dat de rechter dat beslist.
Verder geeft de rechter aan dat de belastingdienst de heffingskorting mag verrekenen met de belastingschuld en dat dit voor gaat op het beslag.

Opmerkelijk
Deze uitspraak van de kantonrechter Zutphen om de beslag vrije voet toe te passen op grond van art. 475f Rv is om twee redenen opmerkelijk:

  • Voor heffingskortingen is in de wet zelf al geregeld dat de beslagvrije voet geldt (zie art. 475c Rv). Deurwaarders stellen deze echter in de praktijk standaard op nihil en dat is volgens de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders tuchtrechtelijk laakbaar. Zie onder meer informatie.
  • Voor de zorgtoeslag geldt geen beslagvrije voet. Het is echter opmerkelijk om deze via art. 475f Rv alsnog van toepassing te verklaren. Deze bepaling is namelijk eigenlijk bedoeld voor inkomsten waarvan de hoogte moeilijk is vast te stellen, zoals freelance-inkomen. Vandaar dat de debiteur eerst moet aantonen over onvoldoende middelen van bestaan te beschikken.


Het resultaat telt
De beslissing is opmerkelijk, maar het resultaat telt. Het is voor iedereen duidelijk (behalve de wetgever) dat op deze manier de debiteur niet kan rondkomen. Het is terecht dat iedere weg begaan wordt die dit kan oplossen.

Proefprocedure
Bij een combinatie van beslag op inkomen en beslag op zorg- of huurtoeslag speelt nog een andere kwestie: Moet de deurwaarder bij de berekening van de beslagvrije voet die geldt voor het beslag op het inkomen, rekening houden met het feitelijk niet ontvangen van de toeslag? De KBvG en de LOSR zijn hierover een proefprocedure gestart. Binnenkort volgt uitspraak.

Meer informatie
- Rb Zutphen 30 juni 2010
- Beslagvrije voet nihil: deurwaarder handelt onrechtmatig


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn


« Nieuwsoverzicht