Lindorff rekent teveel incassokosten ivm BTW-opslag

Bron: André Moerman
uur

Naast een ‘gewoon’ incassobureau is Lindorff een organisatie die vorderingen van met name telefoonmaatschappijen opkoopt. Bij deze vorderingen brengt Lindorff ten onrechte een BTW-opslag over de incassokosten in rekening. Honderdduizenden mensen krijgen een te hoge rekening gepresenteerd. In Kassa geeft André Moerman een toelichting hoe het zit en legt uit wat je kunt doen.
Drie mogelijkheden

Wanneer een rekening niet op tijd betaald wordt heeft de schuldeiser drie mogelijkheden om de vordering te innen:

  • een eigen incassoafdeling int de vordering;
  • de schuldeiser geeft aan een incassobureau of deurwaarder de opdracht om de vordering namens hem te innen;
  • de schudeiser verkoopt de vordering.

Lindorff koopt van diverse telefoonmaatschappijen vorderingen op en wordt daarmee zelf de nieuwe schuldeiser.


Hoogte incassokosten
Bij deze drie mogelijkheden die de schuldeiser heeft mogen incassokosten berekend worden. De hoogte daarvan hangt af van de hoogte van de vordering. Bij een hoofdsom tot € 2500 bedragen de incassokosten 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40. Bereken de hoogte met de incassocalculator.
Wel moet de schuldeiser eerst een aanmaning sturen met een betalingstermijn van minimaal 14 dagen. In deze aanmaning moet de hoogte van de incassokosten staan die verschuldigd zijn wanneer niet op tijd wordt betaald. Dit is een harde voorwaarde. Zie hier voor meer info.


BTW-opslag over incassokosten
In bepaalde gevallen mag een BTW-opslag berekend worden over de incassokosten. Wanneer de schuldeiser gebruik maakt van een incassobureau of deurwaarder die namens hem de vordering int, dan moet de schuldeiser BTW betalen over de kosten die het incassobureau of deurwaarder in rekening brengt. Wanneer de schuldeiser zelf BTW-plichtig is, kan hij deze kosten verrekenen met de af te dragen BTW. Echter wanneer de schuldeiser niet BTW-plichtig is kan dat niet en blijft de schuldeiser met een extra kostenpost zitten. In deze gevallen mogen de incassokosten verhoogd worden met een BTW-opslag:  De volgende schuldeisers zijn niet BTW-plichtig waardoor er een BTW-opslag over de incassokosten berekend mag worden:

  • verhuurders;
  • onderwijsinstellingen;
  • banken;
  • verzekeringsmaatschappijen;
  • medische beroepen;
  • de overheid.


Ten onrechte BTW-opslag Lindorff
Lindorff koopt allerlei vorderingen op van telefoonmaatschappijen. Wanneer een telefoonmaatschappij zelf de vordering zou innen met een eigen incassoafdeling mag er geen BTW-opslag over de incassokosten berekend worden, want er is geen BTW over de werkzaamheden van deze afdeling verschuldigd. Wanneer ze de vordering uit handen geeft aan een incassobureau of deurwaarder, mag dat ook niet, want een telefoonmaatschappij is BTW-plichtig en kan de verschuldigde BTW verrekenen.
Maar hoe zit het met de verkoop van een vordering? Lindorff wordt de nieuwe schuldeiser. De belastingdienst heeft bepaald dat de aankoop van een vordering niet als ‘BTW-activiteit’ wordt aangemerkt. Toch mag ook dan geen BTW over de incassokosten worden berekend. Lindorff maakt dan immers in de rol van 'schuldeiser' gebruik van een 'eigen' incassoafdeling en over deze ‘interne werkzaamheden’ is geen BTW verschuldigd.


Van BTW-plichtig naar niet-BTW-plichtig
Wanneer een telefoonmaatschappij een vordering verkoopt verschuift de vordering van een onderneming die BTW-plichtig is naar een ondernemer die over deze werkzaamheden niet BTW-plichtig is. Dit leidt tot bizarre consequenties:
Wanneer de telefoonmaatschappij de vordering uit handen geeft aan een deurwaarder, mag er geen BTW-opslag over de incassokosten en andere deurwaarderskosten berekend worden. Immers de telefoonmaatschappij kan de kosten verrekenen.
Wanneer Lindorff de vordering heeft gekocht en als nieuwe schuldeiser de vordering uit handen geeft aan een deurwaarder, dan zou wel een BTW-opslag berekend mogen worden, omdat Lindorff de BTW niet kan verrekenen.
Echter de debiteur heeft geen invloed op de keus van de schuldeiser om de vordering al dan niet te verkopen. Voor incassokosten geldt dat het dubbele redelijkheidstoets: zowel het maken als de hoogte van de kosten moet redelijk zijn. In dit geval is het maken van de BTW-kosten onnodig en dus niet redelijk.
Met verkoop van vorderingen wordt veel winst gemaakt. Mocht Lindorff bij de inning van deze vorderingen gebruik maken van de diensten van derden, dan moeten de niet verrekenbare BTW maar als kostenpost op de winst in mindering worden gebracht.


Bezwaar maken
Wanneer Lindorff bij een gekochte vordering ten onrechte een BTW-opslag over de incassokosten in rekening heeft gebracht, betaal dan alleen de hoofdsom en incassokosten, maar niet de BTW-opslag. Maak gebruik van de voorbeeldbrief om uw bezwaar bij Lindorff kenbaar te maken.
Wanneer u de kosten al heeft betaald dan kunt u dit van Lindorff terugvorderen. Eventueel kunt dit gezamenlijk met meerdere gedupeerden doen. Zie bijvoorbeeld Bergman Juridisch adviesbureau.


Meer informatie
- Uitzending Kassa: Extra kosten bovenop incassokosten, mag dat? (25 april 2015)
- Voorbeeldbrief: bezwaar tegen BTW-opslag
- Brief Lindorff met aankondiging incassokosten bij gekochte vordering
- HvJ EU 27 oktober 2011, nr. C-93/10 (gekochte vordering geen BTW-activiteit)
- Incassocalculator
- Achtergrondinfo incassokosten


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn