Debiteur heeft twee of meer inkomens

Wanneer de debiteur twee of meer inkomens heeft is het niet nodig om op alle inkomens beslag te leggen om het maximale te kunnen innen. De beslagvrije voet wordt namelijk verminderd met het inkomen waarop geen beslag ligt. Zie art. 475d lid 6 Rv

Bijvoorbeeld:

 • inkomen A: € 900
 • inkomen B: € 100
 • beslagvrije voet: € 950


De deurwaarder legt alleen beslag op inkomen A. De beslagvrije voet bedraagt dan: € 950 - € 100 = € 850.
Er moet dus 900 – 850 = € 50 per maand worden afgedragen.

De deurwaarder legt alleen beslag op inkomen B. De beslagvrije voet bedraagt dan: € 950 - € 900 = € 50.
Er moet dus 100 – 50 = € 50 per maand worden afgedragen.

Meerdere schuldeisers leggen beslag op meerdere inkomens

Wanneer verschillende schuldeisers tegelijkertijd beslag leggen op verschillende inkomsten van de debiteur, dan wordt de beslagvrije voet omgeslagen naar de hoogte van deze inkomsten. 

Bijvoorbeeld:

 • inkomen A: € 900
 • inkomen B: € 100
 • beslagvrije voet: € 950


Schuldeiser X legt beslag op inkomen A en schuldeiser Y legt beslag op inkomen B. De beslagvrije voet moet dan als volgt worden verdeeld:

Beslag op inkomen A:

 • Beslagvrije voet: (900 / (900 + 100)) x 950 = € 855
 • Afdracht per maand: 900 - 855 = € 45 per maand


Beslag op inkomen B:

 • Beslagvrije voet: (100 / (900 + 100)) x 950 = € 95
 • Afdracht per maand: 100 - 95 = € 5 per maand

Zelfde schuldeiser legt beslag op meerdere inkomens

Wanneer dezelfde schuldeiser beslag legt op meerdere inkomens levert dit bij een correcte berekening van de beslagvrije voet per saldo niets extra's op en worden er zinloos kosten gemaakt.
Uit de hierboven vermelde voorbeelden blijkt immers dat of er nu beslag op inkomen A, of inkomen B of op beide inkomens wordt gelegd: de afdracht per maand bedraagt in totaal € 50. Waarom komt dit dan toch in de praktijk voor? Omdat de beslagvrije voet dan niet juist wordt berekend.

Bijvoorbeeld:
Een deurwaarder legt beslag op het inkomen en onder de belastingdienst op de voorlopige teruggaaf heffingskortingen. Voor dit tweede beslag geeft de deurwaarder aan de belastingdienst een beslagvrije voet van nihil door. In totaal wordt maandelijks teveel afgedragen en zinloze kosten gemaakt. Het enige wat dan te doen staat is een klacht indienen en er voor te zorgen dat de deurwaarder:

 • het beslag op de voorlopige teruggaaf opheft;
 • de kosten van het beslag op de voorlopige teruggaaf terugdraait, en;
 • het teveel afgedragen bedrag restitueert.

Zelfde schuldeiser legt beslag op inkomen en toeslag

Er is eveneens sprake van een zinloze beslagcombinatie wanneer bijvoorbeeld een zorgverzekeraar naast beslag op inkomen ook beslag legt op zorgtoeslag. Door naast beslag op het inkomen ook beslag op de zorgtoeslag te leggen, leidt dat per saldo niet tot een snellere aflossing van de vordering. De beslagvrije voet die geldt voor beslag op het inkomen wordt namelijk verhoogd met de premie ziektekostenverzekering, verminderd met de normpremie en de ontvangen zorgtoeslag. Zie art. 475d lid 5 onder a Rv. Door beslag op de zorgtoeslag te leggen, wordt er feitelijk geen toeslag ontvangen, waardoor de beslagvrije voet weer met hetzelfde bedrag moet worden verhoogd.
De rechtbank Den Bosch heeft namelijk bepaald dat wanneer beslag op de toeslag is gelegd, de beslagvrije voet die geldt voor beslag op het inkomen, niet met de toeslag mag worden verminderd. Betrokkene kan immers feitelijk niet over de toeslag beschikken.
Het beslag levert dus niets extra's op wanneer de beslagvrije voet wordt aangepast. Het is zinvol om dan een klacht in te dienen om er voor te zorgen dat de deurwaarder:

 • het beslag op de toeslag of het beslag op het inkomen opheft;
 • de kosten van het opgeheven beslag teruggedraait, en;
 • het teveel afgedragen bedrag restitueert.

Recht op verrekenen drukt beslaglegger aan de kant

Wanneer de werkgever of uitkeringsinstantie kan verrekenen en er ligt ook beslag op het inkomen, dan is het recht om te verrekenen meestal een sterker recht. Zie info: verrekenen.
Soms komt het voor dat de beslaglegger dan maar op een ander inkomen van de debiteur beslag gaat leggen. Bij een juiste berekening van de beslagvrije voet kan dit echter geen extra afdracht opleveren. Het recht op verrekenen is een sterker recht. Het tweede beslag is zinloos en kostenverhogend.

Verwijzen naar deze pagina: www.schuldinfo.nl/beslagcombinaties