Nieuwsitems

Toeslagpartners Tegen Wil en Dank

Jaarlijks raken duizenden Nederlanders, waaronder veel kinderen, in armoede en schulden door de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir). Sociaal raadslieden zien schrijnende gevallen van alleenstaande ouders die in de problemen raken doordat ze volgens deze toeslagenwet toch echt een fiscaal partner hebben ‘met voldoende inkomen’. Dat heeft directe gevolgen voor het recht óp en de hoogte ván toeslagen. Toeslagen zijn voor gezinnen met een laag inkomen een substantieel onderdeel van het inkomen. Het missen van toeslagen leidt direct tot financiële problemen. De Landelijk Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) en Sociaal Werk Nederland doen in het rapport Toeslagpartners Tegen Wil en Dank aanbevelingen, en vragen de minister om de wet aan te passen.
21/04/2019 Lees verder...

Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders januari t/m maart 2019

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden januari t/m maart 2019.
07/04/2019 Lees verder...

Vanaf 18 jaar niet automatisch meeverzekerd

Wanneer een meeverzekerd kind 18 jaar wordt moet hij volgens de Zorgverzekeringswet zelf premie gaan betalen. Veel zorgverzekeraars gaan er vanuit dat als het meerderjarig geworden kind niets onderneemt, hij zowel voor de basis- als de aanvullende verzekering, bij zijn ouders verzekerd blijft. Het hof Den Bosch oordeelt echter anders. Meeverzekerd zijn kan alleen met nadrukkelijke toestemming van de ouders. VGZ kon, vanwege het ontbreken van deze toestemming, de premie niet op de ouders verhalen.
31/03/2019 Lees verder...

Te snel gedagvaard door ASR (Ditzo)

Wanneer een betalingsregeling is getroffen en een betaling niet op tijd plaatsvindt, komt in veel gevallen de regeling te vervallen en wordt de vordering in z’n geheel opeisbaar. Reden om te dagvaarden. Maar met een dagvaarding, vonnis en beslag lopen de kosten alleen maar verder op, terwijl daar nu juist geen geld voor is. Een kantonrechter van rechtbank Midden-Nederland moest oordelen over een achterstand bij Ditzo, een merknaam van ASR. De betalingsregeling werd weliswaar niet altijd stipt nagekomen, maar betrokkene hield wel contact hierover en deed z’n best. Volgens de kantonrechter is ASR de procedure onnodig begonnen en zijn er onnodig kosten gemaakt.
25/03/2019 Lees verder...

Is loonbeslag het gevolg van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid?

Eerder berichtten we op SchuldInfo over een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant dat bij de draagkrachtberekening voor bijzondere bijstand, het deel van het inkomen waar beslag op is gelegd, niet meegenomen mag worden. De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep uit 2006 heeft z’n gelding niet verloren. Bijzondere bijstand geldt als vangnet, ook bij loonbeslag. De rechtbank Noord-Nederland moest oordelen over de vraag of het loonbeslag verwijtbaar is. In termen van de Participatiewet of er sprake is van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan. Dit zou betekenen dat er alsnog geen rekening hoeft te worden gehouden met het loonbeslag. De rechtbank oordeelde echter anders.
14/03/2019 Lees verder...

TwitterBox

Twitter
Serie over #armoede raakt snaar in Gelderland gld.nl/...
RT @mbocktingsr: @RinaBeers @Jandevries2005 @Schuldinfo @SociaalWerkNL Dat is nu net het punt. Het is nu niet geregeld. We vragen het om di?
RT @federatieopvang: ?Sociale huurders met uitkering mogen een kamer verhuren aan studenten.? Out-of-the-box oplossing voor woningnood zoa?
CDA wil opheldering over studenten met forse #schulden universonline.nl/...
RT @SociaalWerkNL: Nieuw rapport LOSR: Toeslagpartners Tegen Wil en Dank www.sociaalwerknederland.nl/... @avrotrosradar @kassa_bnnvara @nadjajungma?