Rekenprogramma kwijtschelding / betalingscapaciteit

Klik voor een toelichting op Wat versta ik hieronder?
Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen gelden naast inkomen en uitgaven nog andere voorwaarden. Wilt u hierover informatie, ga dan naar belastingen
   Algemene gegevens: Wat versta ik hieronder?
Gezinssituatie
Echtpaar/samenwonenden
Beiden jonger dan AOW-leeftijd
Ten minste éé ouder dan AOW-leeftijd
Alleenstaande ouder (kind jonger dan 18 jaar)
Jonger dan AOW-leeftijd
AOW-leeftijdof ouder
Alleenstaande (event. met kind 18+)
Jonger dan AOW-leeftijd
AOW-leeftijdof ouder
 
Heeft u werk en een kind jonger dan 5 jaar? Ja   Nee  
/span>
Ontvangt u een Wajong-uitkering? Ja   Nee
   Bereken kwijtschelding / betalingscapaciteit voor: Wat versta ik hieronder?
Kwijtscheldingsnorm (percentage, zie toelichting) %
Of maak een keuze  
Bedrag aanslag
   Inkomsten (per maand): Wat versta ik hieronder?
Loon, uitkering, pensioen e.d.
Vakantiegeld
Voorlopige teruggaaf heffingskortingen
Ontvangen alimentatie (ook voor kinderen)
Inkomsten kostganger, kamerhuurder
Overig
   Woonkosten: Wat versta ik hieronder?
Rekenhuur of hypotheekrente
(anders linkerkolom invullen!)
Kale huur  
Gemeenschappelijke verlichting (max. € 12,-)  
Kosten huismeester (max. € 12,-)  
Schoonmaken gemeen. ruimtes (max. € 12,-)  
Kapitaal- en onderh.kosten van dienstruimten
en gem.recr.ruimten (max. € 12,-)
 
+/- huurtoeslag
+/- woonkostentoeslag
   Ziektekostenverzekering: Wat versta ik hieronder?
Premie ziektekostenverzekering (incl. aanvullend pakket)
-/- Ontvangen zorgtoeslag
   Overige kosten: Wat versta ik hieronder?
Betaalde alimentatie
Te betalen belastingschulden per maand
  (ook gem.belastingen en zuiveringslasten)
Terug te betalen toeslagen per maand (huur-, zorgtoeslag e.d)