Nieuwsitems

Is loonbeslag het gevolg van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid?

Eerder berichtten we op SchuldInfo over een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant dat bij de draagkrachtberekening voor bijzondere bijstand, het deel van het inkomen waar beslag op is gelegd, niet meegenomen mag worden. De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep uit 2006 heeft z’n gelding niet verloren. Bijzondere bijstand geldt als vangnet, ook bij loonbeslag. De rechtbank Noord-Nederland moest oordelen over de vraag of het loonbeslag verwijtbaar is. In termen van de Participatiewet of er sprake is van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan. Dit zou betekenen dat er alsnog geen rekening hoeft te worden gehouden met het loonbeslag. De rechtbank oordeelde echter anders.
14/03/2019 Lees verder...

CRvB geeft vuistregels voor herziening van evident onredelijk hoge boetes

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) moet in sommige gevallen verzoeken om een vaststaande boete te herzien opnieuw inhoudelijk beoordelen. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in zijn uitspraken van vandaag vuistregels gegeven voor de beoordeling van deze verzoeken. Het gaat in deze zaken om vaststaande boetes aan uitkeringsgerechtigden die gebaseerd zijn op het oude, veel strengere boeteregime en die soms zelfs hoger zijn dan de maximale geldboete die een strafrechter destijds kon opleggen.
07/03/2019 Lees verder...

Hoge Raad moet oordelen over arbitrage bij verstek

In 2018 is veel ophef geweest over e-Court, een vorm van digitale arbitrage. Bijna alle zorgverzekeraars zorgden via de algemene voorwaarden, dat premie-achterstanden op eenvoudige wijze door e-Court van een vonnis werden voorzien. De rechtbank Overijssel zorgde voor een stempel zodat de vonnissen ten uitvoer konden worden gelegd. De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (Sociaal Werk Nederland) had bedenkingen bij deze werkwijze en bracht het rapport “Rechtspraak op bestelling?” uit. De Groene Amsterdammer kopte met “Vonnis te koop”. Is e-Court wel onafhankelijk en wordt er wel, ook als geen verweer wordt gevoerd, ambtshalve aan bepaalde regels getoetst? E-Court lijkt inmiddels een stille dood gestorven. De rechtbank Amsterdam stelt nu vragen aan de Hoge Raad over een vergelijkbare werkwijze door een ander arbitrage-instituut.
02/03/2019 Lees verder...

Naast loonbeslag aanvullende betalingsregeling afdwingen

Met enige regelmaat komt het voor dat de deurwaarder naast loonbeslag een extra betalingsregeling afdwingt door te dreigen met beslag op inboedel en/of bankrekening. Welke bescherming gaat er nog uit van de beslagvrije voet wanneer deze zo eenvoudig is te omzeilen? De Kamer voor gerechtsdeurwaarders stelt gelukkig grenzen aan deze werkwijze.
24/02/2019 Lees verder...

NS afgestraft vanwege weigering schuldregeling

De Nederlandse Spoorwegen wil voor boetes vanwege zwartrijden niet instemmen met een schuldregeling. Bij een recente boete kun je je daar ook wat bij voorstellen. Dit soort schulden zijn immers niet te goeder trouw gemaakt. Maar wanneer het langer geleden is gebeurd en de cliënt z’n leven weer op orde heeft, is zo’n blokkade onredelijk. Zo denkt ook de rechtbank Midden-Nederland die een verzoek om een dwangakkoord kreeg voorgelegd ivm een boete van € 80. De NS moet instemmen met de schuldregeling en ‘voor straf’ € 846 aan proceskosten betalen.
19/02/2019 Lees verder...

TwitterBox

Twitter
ACM tikt #incassobureau op de vingers om agressieve werkwijze | NOS nos.nl/...
RT @nadjajungmann: Nibud: Huishoudens zijn meer dan helft van inkomen kwijt aan vaste lasten www.nu.nl/...
Steeds meer mensen komen in de problemen door #huurschulden www.groene.nl/... via @DeGroene
Omstreden #bewindvoerder #AproPlus weer actief ondanks schorsing door rechtbank rtvoo.st/...
RT @JMVeldhuis: Er is veel rumour rond de @KBvGdeurwaarder en daarom tijd voor een blog over ??n van de problemen waar de KBvG mee kampt:?