Nieuwsitems

NS afgestraft vanwege weigering schuldregeling

De Nederlandse Spoorwegen wil voor boetes vanwege zwartrijden niet instemmen met een schuldregeling. Bij een recente boete kun je je daar ook wat bij voorstellen. Dit soort schulden zijn immers niet te goeder trouw gemaakt. Maar wanneer het langer geleden is gebeurd en de cliënt z’n leven weer op orde heeft, is zo’n blokkade onredelijk. Zo denkt ook de rechtbank Midden-Nederland die een verzoek om een dwangakkoord kreeg voorgelegd ivm een boete van € 80. De NS moet instemmen met de schuldregeling en ‘voor straf’ € 846 aan proceskosten betalen.
19/02/2019 Lees verder...

Van Ark volgt advies Sociaal raadslieden met spoedmaatregelen beslagvrije voet

Staatssecretaris van Ark van SZW heeft op 13 februari de Kamerbrief aan de Tweede Kamer verzonden over Voortgang implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en Verbreding beslagregister. De algehele uitvoering Vereenvoudiging Beslagvrije Voet zal per 1 januari 2021 ingaan. Mede door de druk die de sociaal raadslieden en Sociaal Werk Nederland hebben uitgeoefend is de urgentie voor tussenmaatregelen rond de huidige beslagvrije voet doorgedrongen. Van Ark:” Wij zijn daarbij ook Sociaal Werk Nederland erkentelijk voor de door hen gedane suggesties.’
13/02/2019 Lees verder...

Overheid moet schulden nu toch echt behoorlijk gaan invorderen

Overheidinstanties werken nog te veel vanuit hun eigen kaders als zij schulden invorderen. Daarbij verliezen ze het perspectief van mensen met schulden uit het oog, waardoor die vaak verder in de financiële problemen komen. Dat concludeert Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn rapport Behoorlijk invorderen vanuit het burgerperspectief. Hij roept overheidsinstanties op om behoorlijk in te vorderen, oftewel met oog voor de positie en het belang van mensen met schulden. In zijn rapport presenteert hij daartoe een behoorlijkheidskader waarin hij aangeeft wat mensen van de overheid mogen verwachten als die schulden bij hen invordert.
09/02/2019 Lees verder...

Rauwelijks gedagvaard door Menzis

Wanneer een betalingsregeling is getroffen en een betaling niet op tijd plaatsvindt, komt in veel gevallen de regeling te vervallen en wordt de vordering in z’n geheel opeisbaar. Reden om te dagvaarden. Maar met een dagvaarding, vonnis en beslag lopen de kosten alleen maar verder op, terwijl daar nu juist geen geld voor is. Kantonrechter Staal van de rechtbank Limburg maakt korte metten met zo’n handelwijze. Iemand die geruime tijd keurig een betalingsregeling nakomt en er gaat vervolgens wat mis, kun je niet ineens zo maar gaan dagvaarden.
03/02/2019 Lees verder...

LOSR wint rechtszaak: deurwaarder mag geen kosten berekenen voor oproepen voor e-Court

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden, aangesloten bij Sociaal Werk Nederland, heeft op alle onderdelen gelijk gekregen: deurwaarders mogen geen 'ambtelijke kosten' in rekening brengen voor een oproep voor e-court. Deurwaarders kunnen die kosten wel in rekening brengen voor bijvoorbeeld een oproep om voor de kantonrechter te verschijnen. e-Court is een commerciële instelling en geen overheidsinstelling.
22/01/2019 Lees verder...

TwitterBox

Twitter
RT @Tussenvrz: Soms duurt het lang voordat een schuldregeling rond is. Maar als onze lange adem dan op zo 'n manier wordt beloond weten we?
De #NS weigert in te stemmen met een #schuldregeling voor boete zwartrijden. De @rechtbankMNL legt terecht de schul? twitter.com/...
Omstreden #bewindvoerder #AproPlus al in 2014 geweigerd als lid brancheorganisatie rtvoo.st/...
Consument dupe van vals ?Nijmeegs? #incassobureau www.gelderlander.nl/...
RT @Mar_Amsterdam: Hulde, hoor. Zonder de informatie uit deze gratis nieuwsbrieven #aanrader had ik de gemeentelijke schuldhulpverlening al?