Schuldhulp tegen betaling? Vraag je geld terug!

Het hebben van schulden legt een grote druk op mensen en kan tot slapeloze nachten leiden. Even googelen, en ja er zijn allerlei bureautjes die wel willen helpen. Tegen betaling natuurlijk. Actief Schuldhulp Nederland, ook bekend onder de naam Landelijk Schuldhulp en Direct Schuldhulp, is zo’n bureau. Er worden forse kosten in rekening gebracht bij mensen die veel schulden hebben. De wet biedt gelukkig bescherming. Schuldhulp tegen betaling is namelijk verboden. In dit artikel staat de werkwijze van Actief Schuldhulp centraal. Welke regels worden geschonden en wat kun je doen?

Lees verder...

Overzicht tuchtrecht deurwaarders april t/m juni 2021

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden april t/m juni 2021.

Lees verder...

Incassokosten betalen? Alleen als het klopt!

Wanneer je een rekening niet op tijd betaalt mag de schuldeiser of het incassobureau extra kosten in rekening brengen. Deze zogenaamde incassokosten mogen bij consumenten alleen in rekening worden gebracht wanneer aan strikte regels wordt voldaan. Betaal incassokosten niet klakkeloos, maar check eerst of het klopt.

Lees verder...

Bewindvoerder aansprakelijk voor immateriële schade

Bewindvoerder zijn is een grote verantwoordelijkheid. Je bent verantwoordelijkheid voor alle betalingen, je moet alle regelingen en voorzieningen aanvragen, de beslagvrije voet bewaken, betalingsregelingen nakomen, etc. Je neemt als het ware het financiële huishouden van de onder bewind gestelde over. Het bewind moet zorgen voor stabiliteit en rust, hetgeen juist bij psychisch kwetsbare mensen van groot belang is. Worden er fouten gemaakt dan is de bewindvoerder aansprakelijk. Ook voor de psychische gevolgen, zo oordeelt de rechtbank Noord-Holland.

Lees verder...

Nieuwe beslagvrije voet, verbetering of niet?

Op 22 april kwam de NOS met het bericht “Nieuwe wet brengt schuldenaars in problemen”. Aanleiding van dit bericht was dat 25 tot 40% van de mensen in een schuldregeling en wsnp door de nieuwe beslagvrije voet erop achteruit zijn gegaan. Het zogenaamde ‘vrij te laten bedrag’ moest opnieuw worden berekend en dat viel in veel gevallen tegen. De beslagvrije voet en daarmee het vrij te laten bedrag valt in bepaalde gevallen lager uit. Bij nadere bestudering blijkt dat onder andere bij relatief hoge woonlasten in verhouding tot het inkomen sprake is van een achteruitgang. In antwoord op Kamervragen vergelijkt minister Koolmees de nieuwe beslagvrije voet met de oude: Beter uitgaan van een fictieve huur dan een te lage beslagvrije voet vanwege het niet aanleveren van informatie. Gaat de rechter met toepassing van de hardheidsclausule uitkomst bieden?

Lees verder...

TwitterBox

Twitter
15 procent van de Vlamingen kan geen vakantie betalen www.demorgen.be/... via @demorgen
12 augustus Reageer... Retweet
Ondertussen in België: Huurprijzen op recordhoogte: Netwerk tegen Armoede wil breder toegankelijke huurpremie www.hln.be/...
12 augustus Reageer... Retweet
#Deurwaarder die vrouwen met schulden dwong tot seks, moet 5 jaar de cel in www.ad.nl/...
11 augustus Reageer... Retweet
Tien procent van Vlamingen kan moeilijk rondkomen, 15 procent kan geen vakantie betalen vrtnws.be/...
11 augustus Reageer... Retweet
Maar wie kan dit? "Nibud adviseert 18.250 euro aan te houden als geldbuffer" www.ad.nl/...
11 augustus Reageer... Retweet