Nieuwsitems

Teveel beslag op bijstand voor samenwonenden

Wanneer beslag op een bijstandsuitkering voor samenwonenden wordt gelegd, terwijl slechts één van de partners een schuld heeft, wordt er vaak teveel aan de deurwaarder afgedragen. Hetzelfde is aan de orde wanneer de gemeente een vordering op de uitkering verrekent. In feite betaalt de partner die niets met de schuld te maken heeft er wel aan mee en dat is niet correct. Slechts de helft moet worden afgedragen.
14/07/2020 Lees verder...

André Moerman ontvangt NBPB award 2020

André Moerman zet zich al jaren in voor mensen met schulden. Zijn website Schuldinfo.nl is toegankelijk voor iedereen en geeft brede en objectieve informatie. Daarnaast zijn er onder meer handleidingen, berekeningen, jurisprudentie en voorbeeldbrieven te vinden. De informatie op de website is praktisch goed toepasbaar waardoor bewindvoerders hun cliënten effectiever kunnen ondersteunen. De website is daarnaast gebruiksvriendelijk voor burgers die wél zelfredzaam zijn en op zoek zijn naar handvatten voor het oplossen van hun problemen (met schulden).
03/07/2020 Lees verder...

Vooruitlopen op nieuwe beslagvrije voet? Alleen als het gunstiger is!

Gemeenten moeten bij de invordering van teveel verstrekte uitkering rekening houden met de beslagvrije voet. Dat is ook het geval wanneer dit met de uitkering wordt verrekend. Verschillende gemeenten lopen alvast vooruit op invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet door 5% op de uitkering in te houden. Vaak is dat gunstig, maar niet altijd. Wanneer de huidige beslagvrije voet voor de debiteur gunstiger is, moet deze worden toegepast. Zo oordeelt ook rechtbank Zeeland-West-Brabant.
21/06/2020 Lees verder...

Toegang tot Wet Schuldsanering is een hindernisbaan zonder finish

Per saldo komen steeds minder burgers in aanmerking voor een schuldenvrije toekomst. De Nationale ombudsman maakt zich hier ernstig zorgen over. Uit onderzoek blijkt dat burgers die hun weg proberen te vinden naar de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) op verschillende terreinen knelpunten en belemmeringen tegenkomen.
11/06/2020 Lees verder...

HELP! Ik krijg geen vakantiegeld!

In de maand mei krijgen veel mensen met schulden geen vakantiegeld uitbetaald. Het geld wordt overgemaakt naar de deurwaarder omdat er loonbeslag is gelegd. Op zich logisch, want bij loonbeslag geldt de regel: al het meerdere boven de beslagvrije voet wordt afgedragen aan de deurwaarder. De Hoge Raad heeft echter voor vakantiegeld bepaald dat dit niet altijd (volledig) onder het beslag valt. Dit is het geval wanneer in de voorgaande maanden het inkomen lager was dan de beslagvrije voet. Kan er maandelijks niets worden afgedragen aan de deurwaarder dan zal het vakantiegeld niet of slechts gedeeltelijk onder het beslag vallen. Deze regel wordt vaak niet goed toegepast. Lees hier hoe het zit en wat je kunt doen.
24/05/2020 Lees verder...

TwitterBox

Twitter
Wanneer de #deurwaarder #beslag op een #bijstandsuitkering voor samenwonenden legt, terwijl de partner niets met de? twitter.com/...
@LeesDitEven @DeventerGem @RbOverijssel Deventer is begonnen met niets vergoeden. Over die periode gaat deze uitspr? twitter.com/...
@MrEdwinGroot @DeventerGem @RbOverijssel Beschermingsbewind in algemeen, zoals Groningen het heeft georganiseerd, i? twitter.com/...
Gemeente @DeventerGem handelde onrechtmatig door zelf gratis #beschermingsbewind aan te bieden en geen bijzondere b? twitter.com/...
Blauwe knop moet inwoners regie over #schulden geven www.binnenlandsbestuur.nl/...