Nieuwsitems

Rechter signaleert hoog oplopende kosten in standaard incassozaak

Een debiteur wordt door Infomedics na elkaar voor twee tandartsvorderingen uit dezelfde behandeling afzonderlijk gedagvaard, waardoor de totale schuld oploopt van 1000 naar 3000 euro. De kantonrechter kan zich met gedaagde voorstellen dat het hoog oplopen van deze kosten voor voornamelijk standaardhandelingen en -documenten zonder enige persoonlijke bejegening onrechtvaardig aanvoelt. Omdat deze praktijk in regelgeving en rechtspraak uitgekristalliseerd is, kan het zijn dat alle onderdelen van de incasso- en proceskosten verdedigbaar zijn, maar tezamen toch tot een onredelijke uitkomst leiden. De kantonrechter gaat in zijn vonnis uitgebreid in op het incassosysteem dat deze hoog oplopende kosten veroorzaakt, maar wijst toch de proceskosten toe.
11/06/2021 Lees verder...

Hardheidsclausule beslagvrije voet: wanneer en hoe?

Aangezien de nieuwe beslagvrije voet grofmaziger is dan de oude, is een hardheidsclausule in de wet opgenomen. In bijzondere situaties kan hier een beroep op worden gedaan. De kantonrechter beslist of en met welk bedrag de beslagvrije voet wordt verhoogd. Dit artikel beschrijft in welke situaties hier mogelijk een beroep op kan worden gedaan en op welke wijze je dit kunt doen.
05/06/2021 Lees verder...

Te lage beslagvrije voet voor dak- en thuislozen

Sinds 1 januari 2021 geldt voor mensen met een briefadres een lagere beslagvrije voet. Door inzage te geven in de leefsituatie en de bronnen van inkomen, kan men voor een ‘normale beslagvrije voet’ in aanmerking komen. In de praktijk leidt dit tot problemen omdat menig deurwaarder dit alleen wil doen wanneer er aantoonbaar woonkosten zijn. Maar deze eis is in strijd met de wet.
23/05/2021 Lees verder...

Beslag op vakantiegeld: wat zijn de nieuwe regels?

Wanneer de deurwaarder beslag op loon of uitkering heeft gelegd, valt het deel van het inkomen dat hoger is dan de beslagvrije voet onder het beslag, dus ook het vakantiegeld. Deze regel is met de komst van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet niet veranderd. Wel is het opletten bij een laag inkomen, wanneer de zogenaamde 5%-regel wordt toegepast. Wat valt dan onder het beslag? Het arrest van de Hoge Raad uit 2014 over beslag en vakantiegeld is nog steeds van belang.
09/05/2021 Lees verder...

Hoog oplopende kosten bij het opkopen van schulden

Het opkopen van schulden is in trek bij vooral grote incassobureaus. Zij nemen hele portefeuilles telefoonvorderingen over. Fijn voor de oorspronkelijke schuldeiser: die kan de boeken sluiten. De debiteur kan echter rekenen op 21% extra kosten en dat is onredelijk. In feite kiest de schuldeiser door het verkopen van schulden voor een heel dure vorm van invordering. Volgens de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) moeten deze extra kosten daarom gewoon voor rekening van de schuldeiser blijven. De LOSR heeft daarover een brief gestuurd aan de leden van de vaste Kamercommissies SZW en JenV.
30/04/2021 Lees verder...

TwitterBox

Twitter
RT @wolzak: Tegelijkertijd waarschuwt InspectieSZW dat mensen die recht hebben op bijstand er geen gebruik van maken ..
Rechter fluit #Enschede terug: #bijstand onterecht ingetrokken om #waterverbruik www.tubantia.nl/...
RT @Habadidado: @Schuldinfo Als je bijstand aanvraagt, zelfs maar het kleinste percentage, ben je je volledige privacy kwijt. Over alles ma?
RT @EmmavanDijk8: @Schuldinfo Omdat mensen bang zijn in de bijstand! Bang voor sancties en dwangmaatregelen. Bang om het weer te moeten t?
RT @corhergaarden: @Schuldinfo Wel eens geprobeerd om de papierhandel door te worstelen? En dan nog de bejegening n? toekenning, alsof iede?