SchuldInfo

Juridische info voor hulpverleners

 
 

Rente

Rente

Een schuldeiser mag rente in rekening brengen vanaf het moment dat de debiteur in verzuim is. De debiteur is in verzuim nadat de termijn die in een aanmaning (ingebrekestelling) is opgenomen verstreken is.

In de volgende situaties is de debiteur direct in verzuim en is om rente in rekening te mogen brengen niet eerst een aanmaning vereist:

  • wanneer een betalingstermijn overeengekomen is, bijvoorbeeld de huur moet voor de eerste van de maand betaald worden, en er wordt niet tijdig betaald;
  • bij schade als gevolg van een onrechtmatige daad, bijvoorbeeld een verkeersongeluk;
  • wanneer de debiteur laat weten dat hij z’n verplichting niet zal nakomen.


Wanneer in de overeenkomst of de algemene voorwaarden niets anders is geregeld, mag de schuldeiser wettelijke rente in rekening brengen. De wettelijke rente bedraagt:

Jaar Rente
01-01-2015 tot heden 2%
01-01-2001 tot 01-01-2002 8%
01-01-2002 tot 01-08-2003 7%
01-08-2003 tot 01-02-2004 5%
01-02-2004 tot 01-01-2007 4%
01-01-2007 tot 01-07-2009 6%
01-07-2009 tot 01-01-2010 4%
01-01-2010 tot 01-07-2011 3%
01-07-2011 tot 01-07-2012 4%
01-07-2012 tot 01-01-2015 3%

Bij de wettelijke rente wordt uitgegaan van het systeem van rente over rente jaarbasis.

Bijvoorbeeld:

Vanaf 1 september 2007 is € 1000 verschuldigd. Hoeveel bedraagt de rente op 1 januari 2009?
1 september 2007 tot 1 september 2008: 6% x € 1000 x 365/365 = € 60,00
Inclusief rente eerste jaar:
1 september 2008 tot 1 januari 2009: 6% x € 1060 x 122/366 = € 21,20
De totale achterstand inclusief rente bedraagt op 1 januari 2009 € 1081,20.

Bij overeenkomst of algemene voorwaarden kan een ander rentepercentage en berekeningssystematiek overeengekomen zijn.
De wettelijke rente geldt voor consumenten. Voor handelstransacties tussen bedrijven geldt een veel hogere rente, de zogenaamde wettelijke handelsrente.

Uitspraken Meer informatie

Rechtspraak:

Tuchtrecht:

Nationale ombudsman:

Verwijzen naar deze pagina: www.schuldinfo.nl/rente