SchuldInfo

Juridische info voor hulpverleners

 
 

Nieuws-overzicht

De Friesland Zorgverzekeraar dagvaart een onder bewind gestelde omdat er drie maanden € 8,45 te weinig premie is betaald. De deurwaarder kijkt niet in het bewindregister waardoor de bewindvoerder pas na dagvaarding op de hoogte raakt van deze vordering. De bewindvoerder betaalt alsnog de premieachterstand. De zorgverzekeraar c.q. deurwaarder laat het hier niet bij zitten en gaat procederen om de kosten van dagvaarding vergoed te krijgen. De rechter maakt korte metten.

Bron: André Moerman 
17/12/2017 13:30 uur - Lees verder...
 

Wanneer incassobureaus en deurwaarders schulden innen mag er in bepaalde gevallen BTW over de incassokosten en deurwaarderskosten bij de debiteur in rekening worden gebracht. Bij gekochte vorderingen gebeurt dit nog wel eens ten onrechte. Kom je dit tegen? Maak bezwaar tegen de BTW-opslag!

Bron: André Moerman 
03/12/2017 19:00 uur - Lees verder...
 

Een deurwaarder heeft namens een schuldeisers beslag op een bankrekening gelegd waarop alleen een bijstandsuitkering en zorg- en huurtoeslag binnen komt. Dit terwijl de debiteur voorafgaand aan dit beslag voldoende inzage heeft gegeven in de inkomenspositie, wo dat er al beslag op de bijstandsuitkering was gelegd. Het bankbeslag had tot gevolg dat de vaste lasten niet meer konden worden betaald. Een verzoek tot terugbetaling van de in beslag genomen bedragen werd afgewezen. Via een kort geding is opheffing van het beslag gevorderd. De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam oordeelt als volgt:

Bron: André Moerman 
25/11/2017 19:59 uur - Lees verder...
 

Voordat een schuldeiser, incassobureau of deurwaarder incassokosten in rekening mag brengen moet er eerst een aanmaning worden gestuurd met een betalingstermijn van minimaal veertien dagen. Deze aanmaning moet de hoogte van de incassokosten vermelden die verschuldigd zijn wanneer niet op tijd wordt betaald. Over deze zogenaamde veertiendagenbrief heeft de Hoge Raad een arrest gewezen met grote gevolgen voor incassokosten. Vanwege foute formuleringen zijn veel aanmaningen ongeldig waardoor de incassokosten niet in rekening mogen worden gebracht.

Bron: André Moerman 
13/11/2017 08:05 uur - Lees verder...
 

Eerder berichtten we op Schuldinfo: "Hof Den Haag neemt verkeerde afslag bij beslag op toeslag." Volgens het arrest bij verstek van Hof Den Haag is het namelijk niet mogelijk om bij beslag op een huur- of zorgtoeslag de beslagvrije voet van toepassing te verklaren. Dit in tegenstelling tot Hof Arnhem-Leeuwarden dat anders oordeelt. Veel deurwaarders volgen het arrest van Hof Den Haag waardoor mensen ver onder het bestaansminimum worden gezet. Hierin gesteund door de KBvG, beroepsorganisatie van deurwaarders. De rechtbank Noord-Nederland doorziet gelukkig - met onder meer dezelfde argumenten als eerder vermeld op Schuldinfo - de denkfout van Hof Den Haag en komt tot het oordeel dat wel degelijk de beslagvrije voet bij beslag op toeslagen kan worden toegepast. Nu de deurwaarders nog!

Bron: André Moerman 
05/11/2017 11:36 uur - Lees verder...
 

Een echtpaar wordt door hun zorgverzekeraar aangemeld als wanbetaler. Aan het Zorginstituut/CAK moeten zij een bestuursrechtelijke premie betalen. Deze blijkt voor hen hoger dan in de Zorgverzekeringswet staat. De ombudsman benadrukt dat de bestuursrechtelijke premie is verlaagd met de bedoeling dat er meer financiële ruimte komt voor wanbetalers. Zodat zij hun schuld bij de zorgverzekeraar kunnen aflossen en uit de duurdere wanbetalersregeling kunnen komen. Hij vraagt het Zorginstituut/CAK om maatwerk.

Bron: Nationale ombudsman 
29/10/2017 10:21 uur - Lees verder...
 

Schuldopkoper Direct Pay moet in een uitspraak van een Amsterdamse kantonrechter ongebruikelijk hoge proceskosten van 1600 euro betalen. De standaard proceskostenvergoeding van 60 euro is meer dan vertwintigvoudigd omdat Direct Pay zich onacceptabel gedroeg. De Limburgse kantonrechter Staal heeft een soortgelijke uitspraak gedaan met een proceskostenveroordeling van 500 euro. Deze hoge proceskostenveroordelingen vanwege misbruik van procesrecht komen op hetzelfde moment waarop De Groene Amsterdammer en Nieuwsuur de werkwijze van Direct Pay bekritiseren. Direct Pay, “kampioen dagvaarden” genoemd, is goed voor 42.000 rechtszaken. De gang naar de rechter lijkt een bewuste strategie om schuldenaren maximaal onder druk te zetten, om vervolgens bankbeslag te kunnen leggen.

Bron: André Moerman 
21/10/2017 16:00 uur - Lees verder...
 

Mensen die 27 jaar of ouder zijn en bijstand willen aanvragen bij hun gemeente, kunnen in twaalf gemeenten onvoldoende snel een aanvraag doen. Deze gemeenten hanteren een zogenoemde zoektermijn van twee tot vier weken. Dit blijkt uit onderzoek van de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen.

Bron: Nationale ombudsman 
15/10/2017 20:15 uur - Lees verder...
 

Een echtpaar komt in financiële problemen door arbeidsongeschiktheid en stijging van hun hypotheek. Zij dienen bij de gemeente Heemskerk een aanvraag in om schuldhulpverlening. Een medewerker laat weten dat zij daarvoor hun beleggingen per direct moeten afkopen. Zij kopen hun lijfrenteverzekering met groot verlies af. Maar de schuldeisers gaan niet akkoord met het voorgestelde schuldsaneringstraject en het mislukt. De ombudsman adviseert om een lijfrenteverzekering niet vóór de totstandkoming van een regeling met de schuldeisers te laten afkopen.

Bron: Nationale ombudsman 
08/10/2017 09:46 uur - Lees verder...
 

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden juli t/m september 2017.

Bron: André Moerman 
01/10/2017 10:31 uur - Lees verder...
 

Zorgverzekeraar CZ dagvaardt een verzekerde vanwege een achterstand van € 93. Er was een betalingsregeling overeengekomen, maar deze kon niet nagekomen worden juist door de handelwijze van de zorgverzekeraar. De verzekeraar heeft het recht op dekking van de verzekerde vanwege gemaakte zorgkosten niet aan haar uitbetaald maar verrekend met diezelfde achterstand. Dagvaarding heeft tot gevolg dat de vordering met een paar honderd euro zou worden verhoogd. De kantonrechter steekt hier een stokje voor en wijst de vordering af.

Bron: André Moerman 
23/09/2017 18:13 uur - Lees verder...
 

Het Hof Amsterdam heeft een tweetal uitspraken gedaan over de vraag of een deurwaarder tuchtrechtelijk laakbaar handelt wanneer bij bankbeslag geen rekening wordt gehouden met de beslagvrije voet. In beide uitspraken komt duidelijk naar voren dat de deurwaarder zich niet zomaar achter de opdrachtgever kan verschuilen. Hij moet zelf de situatie van de debiteur beoordelen en een afweging maken of de debiteur door het bankbeslag in de problemen raakt. Cruciaal hierbij is dat de deurwaarder goed op de hoogte is gebracht van de situatie waarin de debiteur verkeert.

Bron: André Moerman 
17/09/2017 11:00 uur - Lees verder...
 

De beslagvrije voet biedt bescherming bij beslag. Dat is ook logisch. Degene die beslagen wordt, moet wel kunnen eten en de vaste lasten kunnen betalen. De beslagvrije voet geldt niet voor bankbeslag, maar alleen voor inkomstenbeslag. Dat heeft tot een onappetijtelijke praktijk geleid, waarbij massaal bankbeslag wordt gelegd op het moment dat lonen en uitkeringen op de bankrekening worden bijgeschreven. In feite wordt de bescherming die de beslagvrije voet biedt, op grote schaal omzeilt doordat de wet bankbeslag zonder beslagvrije voet toelaat.

10/09/2017 09:45 uur - Lees verder...
 

Een negatieve BKR-registratie kan tot gevolg hebben dat je niet of moeilijk voor een hypotheek in aanmerking kunt komen. Ook als de BKR-registratie een hele kleine vordering betreft. De rechtbank Amsterdam moest oordelen over de weigering van BKR om een negatieve registratie t.a.v. van een achterstand van € 400 uit het verleden te verwijderen. Volgens BKR zou verwijdering neerkomen op geschiedvervalsing. Volgens betrokkene is de BKR-registratie van deze geringe vordering, vanwege de grote gevolgen, disproportioneel. De rechtbank Amsterdam vindt dit ook en gelast de BKR om de registratie te verwijderen.

Bron: André Moerman 
28/08/2017 18:43 uur - Lees verder...
 

Met het gestegen griffierecht zou je verwachten dat schuldeisers een bewuste afweging maken om wel of niet te procederen. En als ze gaan dagvaarden zou je verwachten dat ze de vordering goed onderbouwen. Menig "repeatplayer" rekent er echter op dat de meeste vorderingen bij verstek toch wel toegewezen worden. En als er wel verweer gevoerd wordt dat dit zonder juridische bijstand gebeurt. Maar met slordig procederen en rauwelijks dagvaarden moet je bij kantonrechter Staal van de rechtbank Limburg niet aankomen. Kantonrechter Staal schiet de kleine schuldenaar te hulp die vermalen dreigt te worden door de incasso-industrie.

Bron: André Moerman 
19/08/2017 14:13 uur - Lees verder...
 

Meer nieuws: