SchuldInfo

Juridische info voor hulpverleners

 
 

Reële reiskostenvergoeding valt niet onder beslag

Bron: Kamer voor Gerechtsdeurwaarders

27/04/2010 19:54 uur

Een deurwaarder heeft loonbeslag gelegd en de werkgever draagt het meerdere boven de beslagvrije voet af aan de deurwaarder. Een deel van deze afdracht betreft een reiskostenvergoeding. De deurwaarder stelt zich op het standpunt dat dit onder het loonbeslag valt. De werknemer kan zich hier in niet vinden en dient een klacht in bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. De Kamer oordeelt als volgt:

“4.4 Het in het verweerschrift neergelegde standpunt van de gerechtsdeurwaarder dat de vergoeding in de reiskosten een component van het netto-salaris is, komt de Kamer eveneens niet geheel juist voor. Inderdaad behoort de reiskostenvergoeding tot het inkomen van klagers, maar het is aannemelijk dat het hier gaat om een onkostenvergoeding waartegenover 1 op 1 uitgaven staan.
4.5 Voorts blijkt uit productie 8 bij het verweerschrift (een e-mailwisseling tussen klagers en de Koninklijke Beroepsorganisatie (KBvG) van 6 april 2009) dat de KBvG een ander standpunt inneemt ten aanzien van de vraag of de reiskostenvergoeding onder het loonbeslag valt. Gelet daarop valt het de gerechtsdeurwaarder in ieder geval te verwijten dat hij zijn afwijkende standpunt daaromtrent niet behoorlijk heeft gemotiveerd.”


De Kamer legt aan de deurwaarder als maatregel een ‘berisping’ op.

Voor ambtenaren is nadrukkelijk in de wet geregeld dat voor de onkostenvergoeding een beslagverbod geldt (art. 116 Aw). Dat is niet het geval bij werken in loondienst. Toch wordt in algemeen aangenomen dat ook dan de reële onkostenvergoeding niet onder het beslag valt. De kosten worden immers gemaakt om het loon te verwerven.

Een tweede klacht waarover deze uitspraak handelt is dat de deurwaarder van mening is dat de beslagvrije voet niet verhoogd hoeft te worden met woonkosten indien er sprake is van een eigen woning. Dat dit wel moet blijkt echter uit de parlementaire geschiedenis. Zie hieronder:

Meer informatie:
- Kamer voor Gerechtsdeurwaarders, 26 januari 2010, LJN:YB0365
- Parlementaire geschiedenis: verhoging beslagvrije voet met woonkosten


Reageren?« Nieuwsoverzicht