SchuldInfo

Juridische info voor hulpverleners

 
 

Nieuwsitems

Toegang tot gemeentelijke schuldhulpverlening niet laagdrempelig en breed genoeg

Gemeenten bieden mensen met problematische schulden niet altijd een laagdrempelige en brede toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Er is dan ook op verschillende punten verbetering mogelijk. Dat concludeert de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, na een verkennend onderzoek onder tien gemeenten en een gemeenschappelijke regeling. In zijn rapport Een open deur? Een onderzoek naar de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening presenteert hij uitgangspunten waarmee gemeenten de toegang tot de schuldhulpverlening kunnen verbeteren om zo de effectiviteit te vergroten.
21/01/2018 Lees verder...

Rechtspraak op bestelling?!

Sociaal raadslieden krijgen sinds eind vorig jaar regelmatig vragen van cliënten die opgeroepen worden om voor e-Court te verschijnen, een vorm van digitale arbitrage. Aanleiding hiervoor is meestal een betalingsachterstand bij de zorgverzekeraar. Er is sprake van een nieuwe trend: zorgverzekeraars zijn massaal overgestapt van de overheidsrechter naar e-Court. De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/Sociaal Werk Nederland) heeft onderzoek gedaan naar de rechtsgeldigheid van zo'n e-Court beding, de onafhankelijkheid van e-Court en de rechtmatigheid van de kosten die deurwaarders in rekening brengen. In het rapport “Rechtspraak op bestelling?!” concluderen de sociaal raadslieden dat het op al deze onderdelen niet in de haak is. Er zijn 16 aanbevelingen geformuleerd.
17/01/2018 Lees verder...

Onder bestaansminimum gezet door het UWV

De belastingdienst heeft beslag gelegd op een WIA uitkering en de beslagvrije voet berekend op basis van de gegevens die ze hebben ontvangen. Vervolgens heeft de deurwaarder ook beslag op de uitkering gelegd. De deurwaarder geeft een lage beslagvrije voet aan het UWV door omdat hij geen informatie van de debiteur heeft ontvangen. Het UWV hanteert als beleid dat ze uitgaat van de laagste beslagvrije voet. De extra beslagafdracht maakt het UWV over aan de belastingdienst, met als gevolg dat de debiteur ver onder het bestaansminimum komt. De Nationale ombudsman oordeelt als volgt.
07/01/2018 Lees verder...

Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders oktober t/m december 2017

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden oktober t/m december 2017.
06/01/2018 Lees verder...

Nieuwe regels bij schulden in 2018

Per 1 januari 2018 gaan een aantal nieuwe regels gelden die van belang zijn voor mensen met schulden. Vanaf 2018 word je beter beschermd tegen voorhuwelijkse schulden van je echtgenoot. Wanneer je een klacht tegen een deurwaarder wil indienen bij de kamer voor gerechtsdeurwaarders moet je eerst € 50 betalen. De kostendelersnorm wordt ingevoerd voor betalingsregelingen en kwijtschelding belastingen en toeslagen. En de overheid mag minder incassokosten in rekening brengen.
01/01/2018 Lees verder...

TwitterBox

Twitter
RT @_investico: Gedaagd voor e-Court? Investico maakte een speciale website met consumenteninformatie, inclusief een lijst van ?rechters? e?
RT @ahgroenewegen: Rechters bezorgd over spotgoedkope, private rechtspraak www.trouw.nl/... via @trouw
RT @jmdehoop: Inspirerend verhaal van @RalfEmbrechts over @QuietCommunity: armoede verzachten voor members door members bij @RvN_2025. Wie?
Op #bankrekening gestorte #stufi via #bankbeslag innen? #DUO belooft dit niet meer te doen www.schuldinfo.nl/... https://t.co/XMveLiRe8y
De speciale editie van de Schuldinfo nieuwsbrief over #ecourt niet ontvangen? Lees 'm hier schuldinfo-scholing-en-advies.email-provider.nl/...? twitter.com/...