SchuldInfo

Juridische info voor hulpverleners

 
 

Nieuwsitems

Creditcard verstrekt in strijd met zorgplicht

Voor banken geldt een zorgplicht. Dat betekent o.a. dat ze voorafgaand aan het afsluiten van een overeenkomst bepaalde informatie over het financiële product aan de klant moeten verstrekken en dat ze bij de klant voldoende informatie moeten inwinnen om de kredietwaardigheid te beoordelen. Wanneer er in strijd met deze zorgplicht te lichtvaardig een creditcard of een lening wordt verstrekt, kan de klant zich daarop beroepen. Zo moest de rechtbank Amsterdam oordelen over de situatie dat een creditcard was verstrekt aan een klant die had gezegd een baan te hebben, terwijl dit niet het geval was. De bank was afgegaan op deze verklaring en had geen bewijsstukken opgevraagd. De rechtbank maakt korte metten.
03/08/2017 Lees verder...

Vrouw blijft dupe van complexe regeling

Staatssecretaris van Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bieden geen oplossing voor een vrouw wier andere inkomstenbronnen (deels) wegvallen door verhoging van haar uitkering met een toeslag voor hulpbehoevendheid. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen had hen hierom gevraagd. De uitwerking van de wet op de situatie van de vrouw is volgens staatssecretaris en minister beoogd en dus niet ongewenst. Aanpassing van de wet of een andere oplossing vinden zij daarom niet nodig. De vaststelling dat er geen sprake is van een ongewenst effect van de regels verbaast Van Zutphen, omdat die er voor de vrouw wel degelijk zijn. Hij heeft de Tweede Kamer nu gevraagd te bepalen of een oplossing voor dit probleem wenselijk is.
30/07/2017 Lees verder...

Kosten voor een betalingsregeling, mag dat wel?

Een betalingsregeling is een gunst. Als debiteur heb je geen recht op een betalingsregeling. Maar betekent dit dan ook dat de schuldeiser voor de betalingsregeling kosten in rekening mag brengen? Een veel gestelde vraag omdat diverse schuldeisers alleen een betalingsregeling wil afsluiten wanneer daar maandelijks een vergoeding tegenover staat. Maar mag dat wel?
22/07/2017 Lees verder...

Bijzondere bijstand kosten beschermingsbewind, noodzaak staat vast

Bijzondere bijstand voor beschermingsbewind is een groeiende kostenpost. Voor veel gemeenten aanleiding om op zoek te gaan naar mogelijkheden hier meer greep op te krijgen. Zo wil de gemeente Enschede de noodzaak van beschermingsbewind zelf vaststellen door bij de aanvraag bijzondere bijstand om aanvullende stukken te vragen. Een bewindvoerder weigerde dit en de bijzondere bijstand werd afgewezen. De Centrale Raad van Beroep geeft de bewindvoerder gelijk, maar geeft de gemeente ook wat tips wat ze wel kan doen om meer greep op deze kostenpost te krijgen.
17/07/2017 Lees verder...

Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders april t/m juni 2017

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden april t/m juni 2017.
05/07/2017 Lees verder...

TwitterBox

Twitter
PAS OP voor abusievelijk toepassen #handelsrente ipv wettelijke #rente bij particulieren www.schuldinfo.nl/... https://t.co/yYbMGCTc5t
Geen #moratorium aanvragen terwijl #ontruiming dreigt kan #schuldhulpverlening duur komen te staan? twitter.com/...
RT @oskamlaw: #Kantonrechter Staal is toch wel mijn favoriet om kansloze incassoboeren af te serveren uitspraken.rechtspraak.nl/... en https://t.?
Voor het berekenen van de #beslagvrijevoet bestaat speciaal voor sociale diensten handig #rekenprogramma. Zie: bijstand-beslagvrijevoet.nl/...
Vrijwilligheid in de #schuldhulpverlening wordt duur betaald. Het wordt tijd voor een fundamentele heroverweging? twitter.com/...