SchuldInfo

Juridische info voor hulpverleners

 
 

Nieuwsitems

Geen recht op huurtoeslag bij huurschulden?

De Raad van State heeft meermalen beslist dat er geen recht op kinderopvangtoeslag is wanneer de kosten voor kinderopvang niet zijn voldaan. Zelfs wanneer slechts een deel van de kosten niet is voldaan, is de consequentie dat er het hele jaar geen recht op kinderopvangtoeslag is. Dit met verstrekkende gevolgen. Een huurtoeslag is ook een toeslag. Het komt vaak voor dat mensen huurschuld hebben terwijl men wel een voorschot huurtoeslag heeft ontvangen. Moet dit dan ook worden terugbetaald? De Raad van State brengt gelukkig een nuancering aan in de jurisprudentie. Alleen onder bepaalde voorwaarden mag de Belastingdienst/Toeslagen het recht op huurtoeslag op nihil zetten.
19/02/2017 Lees verder...

Gegijzeld in de wanbetalersregeling zorgverzekering

In 2009 is de zogenaamde wanbetalersregeling zorgverzekering ingevoerd. Bij 6 maanden premieachterstand neemt het CAK de premie-inning over. Vanaf dat moment ben je voor straf een hoge bestuursrechtelijke premie verschuldigd (2017: € 134,38). Tot voor kort kon je alleen uit deze regeling komen wanneer je alle schulden aan de zorgverzekeraar hebt betaald of na toelating schuldhulpverlening of WSNP. Voor velen een uitzichtloze situatie. Vanaf 1 juli 2016 zijn er extra uitstroommogelijkheden bijgekomen. Maar werken die ook?
12/02/2017 Lees verder...

Rechter verbiedt ontruiming vanwege schending convenant

In veel gemeenten hebben verhuurders convenanten gesloten met als doel ontruiming te voorkomen. Bij betalingsproblemen moet de huurder worden aangemeld zodat er hulpverlening kan worden ingeschakeld. De convenanten variëren van het aanmelden bij een beginnende huurachterstand (vroegsignalering), tot aan aanmelden wanneer een vonnis tot ontruiming is verkregen. Deze convenanten zijn niet vrijblijvend en de huurder kan zich er op beroepen wanneer niet volgens de afspraken is gehandeld. Zo leert ook de volgende uitspraak van de rechtbank Rotterdam.
05/02/2017 Lees verder...

Schuldinfo jaarcongres: Zelfredzaamheid naar vermogen!

Op 13 april 2017 vindt het Schuldinfo jaarcongres plaats met een veelheid aan actuele onderwerpen, zowel juridisch als methodisch. Na het volgen van dit congres ben je als professional weer helemaal ‘up-to-date´!
30/01/2017 Lees verder...

Bescherm de beslagvrije voet ook bij bankbeslag

De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen wil dat overheidsinstanties en gerechtsdeurwaarders ook bij bankbeslag de beslagvrije voet respecteren. Op dit moment hoeven zij dit niet, omdat het niet in de wet vastgelegd is. Hierdoor kunnen schuldenaren onder het bestaansminimum komen en financieel verder in de problemen raken. De ombudsman houdt daarom eind januari een bijeenkomst met staatssecretaris Klijnsma (SZW), de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en een aantal grote overheidsinstanties over het beschermen van de beslagvrije voet bij bankbeslag.
26/01/2017 Lees verder...

TwitterBox

Twitter
RT @YvonvanHoudt: Postbodes ingezet om te signaleren of mensen geïsoleerd raken - nos.nl/...
Wijkagent: '#Armoede steeds vaker verborgen in #Enschede' www.tubantia.nl/...
RT @nat_ombudsman: Nationale ombudsman concludeert: minder mensen ten onrechte gegijzeld na verbetermaatregelen goo.gl/... htt?
Bij verblijf #inrichting, #verpleeg- of #verzorghuis geldt een afwijkende #beslagvrijevoet www.schuldinfo.nl/... https://t.co/QTovJJb1MR
#Bewindvoerders zijn boos op de gemeente #Deventer omdat kosten niet meer vergoed worden m.binnenlandsbestuur.nl/...