SchuldInfo

Juridische info voor hulpverleners

 
 

Nieuwsitems

Afsluiten water gaat zomaar niet

Sinds 1 juni 2012 geldt een speciale regeling waarbij mensen met een schuld bij het waterbedrijf extra worden beschermd. Water behoort tot de eerste levensbehoefte en is noodzakelijk om gezond te kunnen leven. Bovendien hebben waterbedrijven een monopoliepositie. De regeling stelt een aantal extra voorwaarden waaraan het waterbedrijf moet voldoen om af te kunnen sluiten. Niet vrijblijvend, zo blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Amsterdam. De rechtbank wees een vordering tot onderbreking van de waterlevering af, omdat niet aan de regeling werd voldaan.
23/04/2017 Lees verder...

Informatieverstrekking van DUO aan (oud-)studenten met een schuld

Meer dan de helft van (oud-)studenten met een betalingsachterstand komt in aanraking met een deurwaarder. Zij weten niet dat er een probleem is met de aflossing van hun studielening of hebben hun reisproduct niet op tijd stopgezet. De ombudsman pleit voor meer effectieve en persoonlijk communicatie. DUO kan bijvoorbeeld persoonlijk contact opnemen met (oud-)studenten om betalingsachterstanden niet verder op te laten lopen. De ombudsman heeft daarnaast stevige kritiek op de manier van stopzetten van het studentenreisproduct.
17/04/2017 Lees verder...

Is er draagkracht als er beslag ligt op het inkomen?

De CRvB heeft op 14 februari 2017 een uitspraak gedaan waarin wordt aangegeven dat er ook sprake is van draagkracht als er beslag ligt op het inkomen omdat er anders indirect bijstand wordt verleend voor schulden. Dit klinkt logisch maar deze uitspraak staat haaks op de geldende jurisprudentie waarin is bepaald dat door het beslag geen sprake is van draagkracht. De vraag is daarom of hier sprake is van een bewuste keuze van de CRvB om een wijziging van haar standpunt kenbaar te maken of dat hier sprake is van een kennelijke vergissing.
10/04/2017 Lees verder...

Overzicht tuchtrecht deurwaarders januari t/m maart 2017

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden januari t/m maart 2017.
02/04/2017 Lees verder...

Draagkracht bijzondere bijstand bij loonbeslag

Wijkt de Centrale Raad van Beroep af van de vaste lijn met betrekking tot het vaststellen van draagkracht?
30/03/2017 Lees verder...

TwitterBox

Twitter
RT @SociaalWerkNL: Structurele aanpak armoede kinderen vereist stappen op inkomens en dagelijkse ondersteuning ouders, kindpakketten. https?
Download hier het rapport "#Schuldhulpverlening in Nederland" Conclusie: we weten niet veel! zoek.officielebekendmakingen.nl/...
Brief regering n.a.v. het Rapport ?#Schuldhulpverlening in Nederland? zoek.officielebekendmakingen.nl/...
Reactie regering op "Dringend advies aan kabinet: #kinderarmoede daalt niet, roer moet echt om" zoek.officielebekendmakingen.nl/...
RT @Rijnstad: Schuldig en Wat er allemaal mis is met invordering van schulden in Nederland www.sociaalwerknederland.nl/...