SchuldInfo

Juridische info voor hulpverleners

 
 

Nieuwsitems

HELP! De deurwaarder heeft mijn vakantiegeld!

In de maand mei krijgen veel mensen met schulden geen vakantiegeld uitbetaald. Het geld wordt overgemaakt naar de deurwaarder omdat er loonbeslag is gelegd. Op zich logisch, want bij loonbeslag geldt de regel: al het meerdere boven de beslagvrije voet wordt afgedragen aan de deurwaarder. Sinds oktober 2014 heeft de Hoge Raad echter voor vakantiegeld bepaald dat dit niet altijd (volledig) onder het beslag valt. Dit is het geval wanneer in de voorgaande maanden het inkomen lager was dan de beslagvrije voet. Kan er maandelijks niets worden afgedragen aan de deurwaarder dan zal het vakantiegeld niet of slechts gedeeltelijk onder het beslag vallen. Deze regel wordt vaak niet goed toegepast. Lees hier hoe het zit en wat je kunt doen.
20/05/2017 Lees verder...

Schulden regelen zonder stok achter de deur

Verschillende gemeenten hebben de schuldregeling uitbesteed aan marktpartijen. Een uitspraak van de rechtbank Den Haag roept de vraag op of dit nog wel werkbaar is. De rechtbank weigerde toelating tot de wettelijke schuldsanering (WSNP) omdat het voortraject niet uitgevoerd is door een ‘door de gemeente gehouden instelling’. Een verzoek om een weigerachtige schuldeiser tot een akkoord te dwingen, zal eveneens niet in behandeling worden genomen. Wanneer deze jurisprudentielijn doorzet dreigt de uitbestede schuldregeling tandeloos te worden. De overheid kan deze ontwikkeling eenvoudig stoppen met invoering van een vrijstellingsbesluit.
15/05/2017 Lees verder...

Stadsbank Oost Nederland maakt schuldhulpverlening inzichtelijk

Stadsbank Oost Nederland maakt inmiddels inzichtelijk wat mensen met schulden van haar mogen verwachten. Ook geeft de Stadsbank mensen digitaal en op papier steeds duidelijk overzicht over welke informatie zij nog moeten aanleveren. Eind vorig jaar bracht de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen een rapport uit over de dienstverlening van Stadsbank Oost Nederland die niet op orde was. Hierin deed hij vijf aanbevelingen voor verbetering; onder meer om mensen beter te informeren over (de voortgang van) het schuldhulpverleningstraject. De aanbevelingen brengt Stadsbank Oost Nederland inmiddels in praktijk. Van Zutphen: ‘Ik ben enthousiast over deze voortvarende en constructieve houding van de Stadsbank. De invulling van de aanbevelingen in de praktijk kan ook andere schuldhulpverleners inspireren’.
13/05/2017 Lees verder...

Hof Den Haag neemt verkeerde afslag bij beslag op toeslag

Het gerechtshof Den Haag heeft een opmerkelijk arrest gewezen over beslag op toeslagen. Volgens het Hof is het niet mogelijk om bij beslag op toeslag de beslagvrije voet van toepassing te verklaren. Volgens vaste rechtspraak kan de kantonrechter op verzoek de beslagvrije voet van toepassing verklaren, om te voorkomen dat de schuldenaar onder het bestaansminimum terecht komt. Gaat hier een streep doorheen? Nee, het Hof maakt een denkfout en pakt de verkeerde afslag.
03/05/2017 Lees verder...

Afsluiten water gaat zomaar niet

Sinds 1 juni 2012 geldt een speciale regeling waarbij mensen met een schuld bij het waterbedrijf extra worden beschermd. Water behoort tot de eerste levensbehoefte en is noodzakelijk om gezond te kunnen leven. Bovendien hebben waterbedrijven een monopoliepositie. De regeling stelt een aantal extra voorwaarden waaraan het waterbedrijf moet voldoen om af te kunnen sluiten. Niet vrijblijvend, zo blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Amsterdam. De rechtbank wees een vordering tot onderbreking van de waterlevering af, omdat niet aan de regeling werd voldaan.
23/04/2017 Lees verder...

TwitterBox

Twitter
De waanzin van #beslag op #toeslagen. Lees hier waarom de wetgever dit moet afschaffen! www.schuldinfo.nl/... https://t.co/Qeqnw7Js4l
Online opgelicht? Naar je geld kun je fluiten - nos.nl/...
NIEUW OP SCHULDINFO! Info over #beschermingsmaatregelen. Met ruim 100 uitspraken, Kamervragen en andre documenten? twitter.com/...
Amsterdamse regeling voor toeslagen minima deugt niet s.parool.nl/... via @parool
Recht #beslagvrijevoet: Uitschrijving bevolkingsregister betekent niet vertrek uit Nederland www.schuldinfo.nl/... https://t.co/p2292Mqlx7