SchuldInfo

Juridische info voor hulpverleners

 
 

Nieuwsitems

Verbeteringen in de schuldhulpverlening

Jetta Klijnsma trekt de komende drie jaar 7,5 miljoen euro extra uit voor schuldhulpverlening. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid past wetgeving aan waar dat nodig is, wil de professionaliteit en de registratie in de schuldhulp verbeteren en laat de inspectie onderzoek doen naar de toegankelijkheid. Zodat mensen die er zelf niet in slagen hun problematische schulden op te lossen, vaker op een passende manier kunnen worden geholpen.
28/06/2016 Lees verder...

Zorgkantoor CZ brengt ten onrechte deurwaarderskosten in rekening

Zorgkantoor CZ brengt bij een vrouw toch deurwaarderskosten in rekening voor een vordering die achteraf onterecht bleek. Op moment van ontvangst van de nota van de deurwaarder had verzoekster al bij CZ aangegeven bezwaar te gaan maken tegen de vordering en dus hadden deze kosten voorkomen kunnen worden. De Nationale ombudsman heeft met instemming kennis genomen van het feit dat CZ bij nader inzien de deurwaarderskosten heeft laten vervallen.
26/06/2016 Lees verder...

Klem gezet door de verhuurder!

Een verhuurder vordert bij de kantonrechter ontbinding van de huurovereenkomst omdat er een achterstand is in de betaling van de huur. Wat blijkt het geval: diezelfde verhuurder heeft vanwege een huurschuld beslag op de huurtoeslag gelegd met als gevolg dat de lopende huur niet betaald kan worden. En op het verzoek om de beslagvrije voet op de huurtoeslag toe te passen wordt traag gereageerd en het teveel inhouden bedrag wordt niet terugbetaald. De kantonrechter oordeelt als volgt.
18/06/2016 Lees verder...

Maximaal 5 jaar om voorschot toeslag te herzien

De termijn waarbinnen de Belastingdienst/Toeslagen een voorschot in het nadeel van de aanvrager kan herzien of waarbinnen hij de definitieve toeslag lager kan vaststellen, vervalt 5 jaar na de laatste dag van het berekeningsjaar. Dit betekent dat de Belastingdienst/Toeslagen na die termijn niet meer een deel van de verstrekte kinderopvangtoeslag mag terugvorderen. Dit blijkt uit 6 uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 26 mei 2016. Het ging in deze zaken om bedragen variërend van 500 euro tot 16.000 euro die particulieren moesten terugbetalen.
05/06/2016 Lees verder...

Deurwaarder schendt privacy door mee te werken aan RTL-programma

Een deurwaarder aan je deur heeft voor veel mensen een enorme impact. Een deurwaarder met een cameraploeg is dubbel vervelend. Het RTL televisieprogramma ‘De deurwaarders, Betalen of Leeghalen’ volgt de deurwaarder bij zijn dagelijkse werkzaamheden. Schending van de privacy ligt op de loer. Moet de deurwaarder vooraf toestemming aan de schuldenaar vragen of mag hij er vanuit gaan dat de medewerkers van RTL dit regelen? De Kamer voor gerechtsdeurwaarders oordeelt samengevat als volgt.
29/05/2016 Lees verder...

TwitterBox

Twitter
Antwoord #Kamervragen @FarshadBashir @SadetKarabulut over #huurverlaging bij inkomensdaling zoek.officielebekendmakingen.nl/...
@haye_theo Hiervoor kun je bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente.
Echtgenoot van rechtswege #medehuurder. Verzoek #ontbinding moet aan beide gericht zijn anders niet ontvankelijk. deeplink.rechtspraak.nl/...
Werkgever mag in aantal gevallen loon #verrekenen met schuld, maar ALTIJD #beslagvrijevoet www.schuldinfo.nl/... https://t.co/fQzFBs57CT
RT @SociaalWerkNL: Vertel arme ouders met kinderen over www.leergeld.nl/... en www.jeugdsportfonds.nl/... werkend arm @Nieuwsuur https://t?