SchuldInfo

Juridische info voor hulpverleners

 
 

Nieuwsitems

Bijzondere bijstand kosten beschermingsbewind, noodzaak staat vast

Bijzondere bijstand voor beschermingsbewind is een groeiende kostenpost. Voor veel gemeenten aanleiding om op zoek te gaan naar mogelijkheden hier meer greep op te krijgen. Zo wil de gemeente Enschede de noodzaak van beschermingsbewind zelf vaststellen door bij de aanvraag bijzondere bijstand om aanvullende stukken te vragen. Een bewindvoerder weigerde dit en de bijzondere bijstand werd afgewezen. De Centrale Raad van Beroep geeft de bewindvoerder gelijk, maar geeft de gemeente ook wat tips wat ze wel kan doen om meer greep op deze kostenpost te krijgen.
17/07/2017 Lees verder...

Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders april t/m juni 2017

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden april t/m juni 2017.
05/07/2017 Lees verder...

Halvering beslagvrije voet ivm niet verstrekken bankafschriften

Het inkomen van de partner is van invloed op de hoogte van de beslagvrije voet. Wanneer de debiteur geen informatie verstrekt over het inkomen van de partner mag de deurwaarder de beslagvrije voet halveren. Maar welke bewijsstukken mag de deurwaarder hiervoor vragen? De rechtbank Overijssel moest oordelen over de situatie dat de deurwaarder de beslagvrije voet had gehalveerd vanwege het niet verstrekken van drie maanden bankafschriften.
25/06/2017 Lees verder...

ACM onderzoekt gemeentelijke bewindvoering

De ACM bekijkt of de gemeente Deventer de Wet Markt & Overheid overtreedt bij beschermingsbewind. Deze gemeente biedt beschermingsbewind onder andere aan mensen aan met een laag inkomen die in financiële problemen zitten. Ze krijgen dan een bewindvoerder van de gemeente die hun financiële zaken regelt.
22/06/2017 Lees verder...

Dreigend baanverlies door verrekenen kinderopvangtoeslag

Wanneer je teveel toeslagen hebt ontvangen zal de Belastingdienst/Toeslagen deze verrekenen met nog te verstrekken toeslagen. Er zijn verschillende mogelijkheden om er voor te zorgen dat de verrekening afgestemd wordt op je betalingscapaciteit. Echter in het geval van kinderopvangtoeslag zijn de mogelijkheden beperkt. Wanneer de teveel verstrekte toeslag het gevolg is van opzet of grove schuld, mag de toeslagschuld namelijk volledig met de te verstrekken kinderopvangtoeslag verrekend worden. Een verzoek om de beslagvrije voet toe te passen zal worden afgewezen. Geen kinderopvangtoeslag betekent geen kinderopvang, met veelal baanverlies tot gevolg. Een civiele procedure kan soms uitkomst bieden. Zo oordeelde de Rechtbank Midden-Nederland dat de Belastingdienst/Toeslagen met het volledig verrekenen van de kinderopvangtoeslag misbruik van bevoegdheid maakt. Echter, even een kort geding voeren tegen de staat is voor velen niet weggelegd. Wetgever grijp in! Pas de regels aan en zorg dat ook bij het verrekenen van kinderopvangtoeslag de beslagvrije voet gaat gelden.
10/06/2017 Lees verder...

TwitterBox

Twitter
Invordering #boete #CJIB Verhaal met of zonder #dwangbevel? #HogeRaad #MinstBezwaarlijkeWeg schuldinfo.nl/... https://t.co/gwWJZmYAxH
Rotterdammers met geldzorgen opgespoord www.telegraaf.nl/... via @telegraaf
RT @TamaraMadern: Aantal consumenten met betalingsachterstand daalt verder nu.nl/... (via @NUnl)
Reële #reiskostenvergoeding valt niet onder beslag. Gebeurt dit wel? Gebruik #voorbeeldbrief www.schuldinfo.nl/... https://t.co/GM7dUMSmFr
Bij #beslag op verschillende inkomsten moeten #deurwaarders onderling afstemmen om #beslagvrijevoet te verdelen deeplink.rechtspraak.nl/...