SchuldInfo

Juridische info voor hulpverleners

 
 

Nieuwsitems

Een bewindregister waar de deurwaarder niet in hoeft te kijken?!

Een deurwaarder heeft het een vonnis, ondanks dat betrokkene ingeschreven stond in het Centrale Curatele- en bewindregister, niet aan de bewindvoerder betekend. Vervolgens heeft de deurwaarder beslag op de beheerrekening gelegd met als gevolg dat geen geld meer beschikbaar is om de vaste lasten te betalen. Misschien had dit voorkomen kunnen worden indien de bewindvoerder het vonnis had gekend. Echter volgens de rechtbank Amsterdam is de deurwaarder niet verplicht om voor elke executiehandeling in het register te kijken. Hebben we een register, hoeft tie niet te worden geraadpleegd! Dit schreeuwt om verbetering!
22/05/2016 Lees verder...

Let op! Valt het vakantiegeld wel onder het beslag?

In oktober 2014 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen met grote gevolgen voor beslag op vakantiegeld. Bij beslag op loon of uitkering valt het deel van het inkomen dat hoger is dan de beslagvrije voet onder het beslag, dus ook het vakantiegeld. De Hoge Raad heeft echter bepaald dat dit niet het geval is wanneer het maandelijks inkomen lager is dan de beslagvrije voet. Het vakantiegeld moet volgens de Hoge Raad toegerekend worden aan de maand waarin het is opgebouwd. Alleen wanneer het inkomen samen met dit vakantiegeld in die maand meer bedraagt dan de beslagvrije voet valt dit meerdere onder het beslag. In mei 2015 is deze nieuwe regel vaak niet goed toegepast met als gevolg dat het vakantiegeld ten onrechte aan de deurwaarder is afgedragen. Dus dit jaar extra opgelet!
16/05/2016 Lees verder...

Ten onrechte fatale aanvraagtermijn kwijtschelding belasting

Een inwoner van de gemeente Lelystad vraagt kwijtschelding aan voor de aanslagen gemeentelijke heffingen. De gemeente wijst het verzoek af omdat deze niet binnen acht maanden na dagtekening is ingediend. Een sociaal raadsvrouw dient hierover, na eerst te hebben geklaagd bij de gemeente, een klacht in bij de Nationale ombudsman. De ombudsman wijst de gemeente erop dat de wet geen zogenaamde fatale termijn voor het indienen van een verzoek om kwijtschelding bevat. De gemeente zegt toe de aanvraag alsnog in behandeling te nemen.
08/05/2016 Lees verder...

Budgetbeheerder aansprakelijk voor ontruiming

Budgetbeheer is een instrument in de schuldhulpverlening waarbij de betaling van de vaste lasten geheel of gedeeltelijk t.b.v. de cliënt wordt verricht. Het is een overeenkomst tot opdracht waarbij de schuldenaar opdrachtgever is en de budgetbeheerder opdrachtnemer. Dat is een geheel andere rolverdeling en verantwoordelijkheid dan bij beschermingsbewind. De opdrachtnemer moet volgens afspraak de vaste lasten betalen en wanneer betrokkene over zijn geld wil beschikken dan moet hier (nu de overeenkomst een vrijwillige basis kent) gevolg aan worden gegeven. Wanneer de budgetbeheerder niet volgens de afspraak handelt kan dit aansprakelijkheid voor schade tot gevolg hebben. Dat er bij budgetbeheer sprake is van vrijwilligheid en dat de gemeente de kosten draagt, maakt dit niet anders. Zo oordeelde ook het Hof Amsterdam. Centraal in het arrest staat de vraag of de budgetbeheerder aansprakelijk is voor de ontruiming en waar de schade dan uit bestaat, in het bijzonder nu betrokkene voorlopig niet meer voor een sociale huurwoning in aanmerking zal komen.
27/04/2016 Lees verder...

Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders januari t/m maart 2016

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden januari t/m maart 2016.
24/04/2016 Lees verder...

TwitterBox

Twitter
RT @Nieuwsuur: Jongeren met problematische schulden kunnen maar moeilijk hulp krijgen. nos.nl/... pic.twitter.com/...
Nederlanders in de #schuldhulp steeds dieper in het rood www.bnr.nl/...
Zzp'er met schuld gemiddeld 135.000 rood www.bnr.nl/...
Gemeente Den Haag koopt #schulden van jongeren op www.nu.nl/...
Vorige #verhuurder legt #beslag op #huurtoeslag? Onrechtmatig! Geld kun je terugvorderen www.schuldinfo.nl/... https://t.co/K14ccJsrV1