SchuldInfo

Juridische info voor hulpverleners

 
 

Nieuwsitems

Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders 2016-02

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden april t/m juni 2016.
17/07/2016 Lees verder...

Invordering Hoist met ongeldige acte van cessie: alles terugbetalen!

Met enige regelmaat worden schulden door incassobureaus gekocht. Dit gebeurt d.m.v. een acte van cessie. Het incassobureau treedt dan niet meer namens de schuldeiser op, maar wordt zelf de nieuwe schuldeiser. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de acte van cessie geldig is. De rechtbank Noord Nederland moest oordelen over een kwestie waarbij Hoist een gekochte vordering heeft van NVF Voorschotbank. Als verweer wordt gevoerd dat de acte van cessie ongeldig is. Als tegenvordering wordt € 2450 (het bedrag dat al via een betalingsregeling is betaald) op grond van onverschuldigde betaling, teruggevorderd. De rechtbank oordeelt als volgt.
10/07/2016 Lees verder...

Internetconsultatie vereenvoudiging beslagvrije voet geopend

Wie schulden heeft moet die afbetalen, maar heeft ook geld nodig om van te leven. Daarom moeten schuldeisers van een deel van het inkomen van mensen met schulden af blijven. Deze ‘beslagvrije voet’ is wettelijk verankerd, maar wordt lang niet altijd gehandhaafd. Vandaag gaat een wetsvoorstel van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie in consultatie waarin zij er voor zorgen dat schuldenaren niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk een minimuminkomen overhouden. Klijnsma: 'Het is beroerd dat nu naar schatting tienduizenden huishoudens met schulden onder het bestaansminimum leven doordat de beslagvrije voet te laag wordt ingeschat. Daarom komen wij nu met dit wetsvoorstel'.
05/07/2016 Lees verder...

Vergoeding voor aansprakelijk stellen vorige bewindvoerder

Wanneer de vorige bewindvoerder er een potje van heeft gemaakt, heb je als nieuwe bewindvoerder de schone taak orde op zaken te stellen. Een onderdeel daarvan kan zijn dat de vorige bewindvoerder aansprakelijk wordt gesteld. Dat kan een enorme klus zijn, waarvoor de standaard vergoeding ontoereikend is. De kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland moest oordelen over een dergelijke kwestie. Maar liefst 11 klachten en veel schade (€ 9018). De kantonrechter heeft oog voor de extra werkzaamheden van de nieuwe bewindvoerder en wijst 32,5 uur (€ 2556) toe, hetgeen als schade op de vorige bewindvoerder kan worden verhaald.
03/07/2016 Lees verder...

Verbeteringen in de schuldhulpverlening

Jetta Klijnsma trekt de komende drie jaar 7,5 miljoen euro extra uit voor schuldhulpverlening. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid past wetgeving aan waar dat nodig is, wil de professionaliteit en de registratie in de schuldhulp verbeteren en laat de inspectie onderzoek doen naar de toegankelijkheid. Zodat mensen die er zelf niet in slagen hun problematische schulden op te lossen, vaker op een passende manier kunnen worden geholpen.
28/06/2016 Lees verder...

TwitterBox

Twitter
Ondertussen in België: Gemeente stuurt #deurwaarder voor openstaande schuld van vier euro www.nieuwsblad.be/...
Inkomen lager dan de #beslagvrijevoet? #Vakantiegeld valt dan niet (volledig) onder beslag www.schuldinfo.nl/... https://t.co/GyUZcTQkHH
SP: #Deurwaarder moet simpel Nederlands gaan gebruiken. www.telegraaf.nl/... via @telegraaf
Gemeente negeert signalen en weigert correctie #beslagvrijevoet. De @nat_ombudsman oordeelt als volgt www.schuldinfo.nl/...
Dreigende #ontruiming terwijl #schuldhulpverlening is aangevraagd? Vraag uitstel #moratorium www.schuldinfo.nl/... https://t.co/9IHYNllbo8