SchuldInfo

Juridische info voor hulpverleners

 
 

Nieuwsitems

Hoge Raad: onjuiste aanmaning, geen incassokosten!

Voordat een schuldeiser of incassobureau incassokosten in rekening mag brengen moet er eerst een aanmaning worden gestuurd met een betalingstermijn van minimaal veertien dagen. Deze aanmaning moet de hoogte van de incassokosten vermelden die verschuldigd zijn wanneer niet op tijd wordt betaald. Over deze zogenaamde veertiendagenbrief is veel te doen. De Hoge Raad heeft eerder bepaald dat de schuldeiser na deze aanmaning geen extra handelingen hoeft te verrichten voordat er incassokosten mogen worden berekend. Aan de hand van nieuwe prejudiciële vragen geeft de Hoge Raad verder uitleg over o.a. het moment van aanvang van de veertiendagentermijn, hoe strikt de rechter de tekst van de aanmaning moet beoordelen, wat de gevolgen zijn van een onjuiste formulering en wat de gevolgen zijn van een gedeeltelijke betaling van de hoofdsom. Conclusie: De Hoge Raad verbindt grote consequenties aan een onjuiste aanmaning.
27/11/2016 Lees verder...

Deurwaarder berispt ivm schending beslagvrije voet bij bankbeslag

Bij beslag op de bankrekening geldt geen beslagvrije voet. Het banksaldo wordt volledig afgedragen aan de deurwaarder. Wel kan de uitwinning van het bankbeslag onder omstandigheden misbruik van bevoegdheid opleveren, namelijk wanneer dit het enige bedrag is dat de schuldenaar heeft om mee rond te komen. Het is aan de schuldenaar om dit aannemelijk te maken. Wanneer er geen bereidheid is om een deel van het banksaldo, bijvoorbeeld gelijk aan de beslagvrije voet, vrij te laten, kan de schuldenaar tegen de beslaglegger een executiegeschil starten. Voor menig schuldenaar een behoorlijk hoge drempel. Klagen bij de tuchtrechter had tot voor kort weinig kans van slagen, omdat de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders alleen een bewuste omzeiling van de beslagvrije voet tuchtrechtelijk laakbaar achtte. In verschillende uitspraken wordt de klager naar de executierechter verwezen. Daar lijkt verandering in te komen. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep het Hof Amsterdam leggen een deurwaarder een berisping op, omdat ondanks dat de schuldenaar alle informatie heeft verstrekt, er geen rekening werd gehouden met de beslagvrije voet.
19/11/2016 Lees verder...

ACM zet volgende stap in aanpak oneerlijke incassopraktijken

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) start vandaag een voorlichtingscampagne om consumenten weerbaar te maken tegen oneerlijke praktijken in de incassobranche. Onder het motto ‘Incasso? Betaal, maar alleen als het klopt’ roepen ACM en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) consumenten op in actie te komen tegen onterechte, onjuiste of agressieve incasso’s.
14/11/2016 Lees verder...

Hanteren zoektermijn bij aanvraag bijstand 27+ mag niet

Iedere gemeente moet een aanvraag voor een bijstandsuitkering van een 27-plusser direct in behandeling te nemen. Toch zijn er gemeenten die een aanvrager verplichten om eerst meerdere weken te solliciteren voordat zij een aanvraag mogen doen. De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, vindt dit niet behoorlijk. Eerder bracht hij hierover een rapport uit dat leidde tot Kamervragen. Nu heeft hij opnieuw een klacht onderzocht van iemand die eerst moet solliciteren, voordat zij een aanvraag mag doen. De ombudsman vindt deze klacht gegrond en beveelt de gemeente aan het beleid en de informatieverstrekking in overeenstemming te brengen met de wet.
08/11/2016 Lees verder...

Vrijwilligheid wordt duur betaald!

Vaak gaat een hele periode voorbij voordat voor schulden hulp wordt gezocht. Er is veel schaamte, maar mensen zijn ook goed in het wegdenken van problemen. “Ik red mij wel” is de overlevingsgedachte. In plaats van mensen wakker te schudden, wordt deze gedachte door de tijdgeest bevestigd. “Red u zelf” en “Doe een beroep op uw netwerk” is het adagium.
31/10/2016 Lees verder...

TwitterBox

Twitter
Alleen #BTW over #incassokosten als invordering uitbesteed en #schuldeiser niet BTWplichtig www.schuldinfo.nl/... https://t.co/YkpnOxyJoy
Deurwaarderskantoor @BSRIncasso zit op zwart zaad www.telegraaf.nl/...
Mooi initiatief! "Meer gemeenten voeren berichtendienst #daklozen in" m.binnenlandsbestuur.nl/...
Sociale dienst houdt bij #verrekenen teveel verstrekte #bijstand vaak geen rekening met #beslagvrijevoet. Moet wel! www.schuldinfo.nl/...
RT @Publiekewaarden: Zouden 'motivatieproblemen' niet het gevolg zijn van schulden in plaats van de oorzaak? publiekewaarden.nl/...